Loading…
  • Therapie der Zukunft: we fight your cancer

Publikacije

Iskorišćavanje Alfa Emitera u Radiofarmaceutskim Preparatima za Lečenje Raka

U neprestanoj borbi protiv raka, oblast radiofarmaciji se pojavila kao moćno oružje, a alfa emiteri poput aktinijuma-225, astata-211 i olova-212 brzo dobijaju na značaju. Ovi izotopi koji emituju alfa čestice revolucioniraju lečenje raka, nudeći ciljanu terapiju sa potencijalom da iskorene maligne ćelije uz minimalno oštećenje okolnog zdravog tkiva. Alfa emiteri: kratak pregled Alfa čestice su…

Transformisanje rasporeda lečenja: 177Lu-PSMA u ranim fazama prije konvencionalnih terapija

Radioligandna terapija (RLT) koja koristi 177Lu-PSMA dobila je početno odobrenje u SAD kao krajnji način kada su iscrpljene sve druge mogućnosti lečenja. Međutim, dosta tekućih ispitivanja istražuje potencijal za primenu ove terapije ranije u toku bolesti zbog njene dokazane bezbednosti, efikasnosti i relativno niske incidence nuspojava. U stvari, radioligandna terapija je zaista bezbedna. Nedavna studija…

177Lu-DOTATATE u lečenju meningioma

Radionuklidna terapija peptidnih receptora (PRRT) značajno je napredovala u poslednje dve decenije u oblasti neuroendokrinih tumora (NET), iskorišćavajući prekomernu ekspresiju somatostatinskih receptora karakterističnih za ove tumore. Isti receptori prisutni su i u gotovo svim meningiomima, sa ekspresijom somatostatinskih receptora 1 i 2 (SSTR1 / SSTR2), što PRRT čini izvodljivom opcijom lečenja. Višestruke studije su ispitale…

Revolucionarni uticaj 68Ga-PSMA PET/CT u lečenju raka prostate

  U domenu medicinske dijagnostike, inovativna procedura 68Ga-PSMA PET/CT pojavila se kao prekretnica, pružajući do sada nemogući uvide u procenu i lečenje karcinoma prostate. Njena izuzetna preciznost omogućava kliničarima vizualizaciju raka prostate na molekularnom nivou. Ona je napravila revoluciju u dijagnostici, stepenovanju i personalizovanim strategijama lečenja raka prostate, konačno poboljšavajući ishode za pacijenata i preoblikujući…

Nuklearna medicina – svestran alat za lečenje mnogih vrsta raka

Nuklearna medicina je najbrže rastuće medicinsko polje, posebno u lečenju raka. Izuzetno je efikasna i sa malo nuspojava, omogućavajući pacijentima produžen i viši kvalitet života u poređenju sa konvencionalnim tretmanima kao što je hemoterapija. Takođe je veoma svestrana i primenjuje se u lečenju različitih vrsta raka. Naša klinika ne samo da pruža najsavremenije tretmane poput…

177Lu-PSMA terapija je bezbedna i efikasna za osamdesetogodišnjaci

Studija koja je procenjivala efikasnost i  bezbednost radioligandne terapije 177Lu-PSMA za lečenje metastatskog raka prostate otpornog na kastraciju (mCRPC) kod osamdesetogodišnjaka pokazala je da je radioligandna terapija bezbedna i efikasna i kod starijih pacijenata. Štaviše, pacijenti koji ranije nisu prošli hemoterapiju imali su bolji i dugoročniji odgovor kako u pogledu ukupnog preživljavanja tako i u…

Kombinacija stereotaktičke radioterapije i radioligandne terapije 177Lu-PSMA

Izazov radioterapije u lečenju raka leži u postizanju optimalnog nivoa zračenja unutar tumora i metastaza, čime se efikasno eliminišu ćelije raka uz istovremeno minimiziranje oštečenja okolnih zdravih tkiva. Kombinacija stereotaktičke radioterapije (SBRT) i unutrašnje radioligandne terapije (RLT) sa 177Lu-PSMA izgleda da je upravo način da se maksimalno poveća efekat lečenja oligometističkog raka prostate. Nedavno istraživanje…

68Ga-FAPI superiornija od 18F-FDG

Rak je podmukao. Stvara specifičnu vrstu mikrookruženja čak i pre nego što se pojave same ćelije raka, što otežava njegovo dijagnostiku u ključnim ranim fazama. Sa novim “trejserom” za pronađenje alfa receptora FAP na fibroblastima povezanim sa rakom (CAF), sada je moguće otkriti ove otiske raka, slično kao prašak za otiske prstiju. Rana dijagnoza drastično…

Terbijum-161

Radioligandna PSMA terapija izotopom lutecija 177Lu pokazala se veoma efikasnom protiv metastatskog raka prostate. Ipak, i dalje postoji udeo pacijenata, na kojih ova terapija ne deluje. Mogući razlog može biti nedovoljna doza radijacije koja se isporučuje ćelijama raka tako da mogu da prežive. Dakle, naučnici sada eksperimentišu sa drugim izotopom terbijum-161 (161Tb) koji emituje širi…

PSMA PET/CT za procenu odgovora na terapiju blokatorima androgenih receptora (enzalutamid)

PSMA PET/CT je danas prevladavajuća metoda onkološkog stepenovanja karcinoma prostate, posebno vredna ako je u pitanju metastatski rak, i procene podobnosti radioligandne terapije 177Lu-PSMA. Najnovija studija je ustanovila da se može koristiti i za procenu efikasnosti tretmana blokatorima androgenih receptora (ARPI). Citirana studija koja ima za cilj analizu PSMA PET/CT u svrhu procene odgovora na…

Radiofarmakološka terapija napreduje do ranijih stadijuma bolesti

Ispitivanje PSMAfore Novartis-a (Faza III ispitivanja 177Lu-PSMA-617 kod pacijenata sa mCRPC prije hemoterapiji taksanima) ne samo da je ispunilo svoj primarni cilj preživljavanja bez radiološke progresije (rPFS), već je pokazalo neverovatne rezultate, koji imaju potencijal da promeni kliničku praksu, kako je predstavljeno na konferenciji ESMO 2023. Radioligandna terapija (RLT) sa 177Lu-PSMA-617  kod pacijenata bez prethodne…

177Lu-DOTATATE efikasna protiv gastroenteropankreatičnih NET-ova G2 i G3

Iako retki i sporo rastući tip raka, neke neuroendokrine tumore (NET) ipak karakteriše brza progresija i loša prognoza. Originalna autorizacija za 177Lu-DOTATATE (Lutathera®) je zasnovana na rezultatima ispitivanja NETTER-1 za neresektabilne NET-ove srednjeg creva. U toku ispitivanja NETTER-2 177Lu-DOTATATE je sada takođe pokazala svoju efikasnost kod pacijenata sa uznapredovalim gastroenteropankreatičnim NET-ovima (GEP-NET) G2 i G3,…

Jedna od naših uspešnih priča o potpunoj remisiji

Prije terapije Nakon 3 tretmana radioligandne terapije Kontrolno skeniranje godinu dana kasnije

Dijagnostika FAPi PET

Protein aktivacije fibroblasta (FAP) je obilno prisutan u mikrookruženju tumora ili stromi kod više od 90% solidnih tumora, što ga čini obećavajućom metom i za terapeutske i za dijagnostičke primjene. Molekularno snimanje usmjereno na FAP sve je značajnije u dijagnostici raka. Posebno je korisno za tumore s jakom desmoplastičnom reakcijom (formiranje fibroznog tkiva), kao što…

177Lu-PSMA pre hemoterapije

Od završetka kliničkog ispitivanja VISION koje je pokazalo da je 177Lu-PSMA efikasna terapija za metastatski kracinom prostate, otvorilo se sledeće pitanje – deluje li ova terapija još bolje ako se primenena ranije u toku bolesti? Važna studija pokazala je sada da ako se 177Lu-PSMA primenjuje prije hemoterapije zaista je efikasnije. Meta-analiza je napravlena kako bi…

Personalizovana ciljana radioligandna terapija je složna i vremenski osetljiva

Proizvodnja radioliganda je izuzetno složen i vremenski osetljiv proces, jer radiofarmake treba “isporučiti” direktno ćelijama raka u roku od najviše nekoliko dana nakon njihove sinteze. To je ono što predstavlja personalizovana ciljana radionuklidna terapija, koja mijenja pravila igre u onkologiji. Posedovanje sopstvene laboratorije i visokostručnih radiohemičara pomaže nam u pružanju usluga našim pacijentima na vreme…

Hibridno snimanje u dijagnostici raka prostate

Neki slučajevi raka prostate nikada neće razviti metastaze ili bilo kakve kliničke simptome te se definiraju kao klinički beznačajni. Tačna dijagnoza, koja može razlikovati između klinički značajnih i beznačajnih lezija, dovodi do boljeg upravljanja bolešću. Najnovije istraživanje naše radne grupe pokazalo je da je kombinirano hibridno snimanje pomoću [18F] fluoromethylcholine (FMC) PET i [68Ga]Ga-PSMAHBED-CC konjugata…

Statistika klinike o radioligandnoj terapiji 177Lu-PSMA

Kao što su pokazali mnogi istraživanja ciljnoj terapiji sa radioligandima 177Lu-PSMA, smanjenje PSA od preko 50% dovodi do statistički značajnog produženja ukupnog preživljenja. Rezultati naše klinike u poslednje 3 godine nakon skoro 200 tretmana pokazuju ponovljivost ovih podataka. Nakon 3 tretmana 177Lu-PSMA PSA se smanjuje u proseku za 68%. Naši ciljevi ostaju očuvanje stanja remisije…

EMA odobre Pluvicto®

Nakon odobrenja sa strane američke agencije FDA u martu 2022. godine, Evropska agencija za lekove (EMA) u decembru 2022 je takođe odobrila Pluvicto® (lutetium (177Lu) vipivotide tetraxetan) Novartisa kao ciljanu radioligandnu terapiju za lečenje PSMA–pozitivnog metastatskog raka prostate otpornog na kastraciju u poodmakloj fazi. Odobrenje EMA zasnovano je na rezultatima III. faze kliničkog ispitivanja VISION,…

The European Award u oblasti nuklearne medicine 2022

  Sa oduševljenjem i ponosom prenosimo vest da je naš kolega prof.dr. Alexander Haug nagrađen The European Awards u oblasti nuklearne medicine.

Intervju sa pacijentom

  Pacijentu A.G., 72 g., molekularnom biologu, dijagnosticiran je metastatski rak prostate u septembru 2018. Nakon konvencionalnog standardnog lečenja (hemoterapija- i antihormonalna terapija) u prostati su i dalje bili prisutni ostaci primarnog tumora te metastaze u limfnim čvorovima i kostima. Do danas A.G. je prošao kroz 9 tretmana (3 kursa) terapije 177Lu-PSMA tokom tri godine,započinjući…

Laboratorijska proizvodnja radioliganda Lu-177 PSMA

Laboratorijska proizvodnja personaliziranih radioliganda Lu-177 PSMA https://www.minute-medical.com/wp-content/uploads/2022/08/Lab-story-SRB.mp4

Ciljana teranostika FAPi za lečenje radiojod-refraktornog diferenciranog raka štitaste žlezde

Kliničko ispitivanje terapije lutecijom-177 na osnovu FAPi All India Institute of Medical Sciences u Nju Delhiju je provedeno u cilju istraživanja terapijske efikasnosti i bezbednosti 177Lu-DOTAGA.(SA.FAPi)2 kod pacijenata sa radiojod-refraktornim diferenciranim karcinomom štitaste žlezde. Odobrano je 15 prethodno intenzivno lečenih (min. 2 linije prethodnog lečenja lenvatinibom i/ili sorafenibom) pacijenata sa progresijom bolesti na osnovu FAPI…

TheraP studija upoređuje radioligandnu terapiju lutecijom 177Lu-PSMA-617 sa hemoterapijom kabazitakselom

TheraP, ispitivanje faze II, u kojem se upoređuje radioligandna terapija lutecijom 177Lu-PSMA-617 s hemoterapijom kabazitakselom, završeno pokazujući jasnu prednost 177Lu-PSMA u odnosu na hemoterapiju. Kriterijumi odabira učesnika Na osnovu dijagnostike 68Ga-PSMA PET/CT i 18F-FDG PET/CT izabrano je 200 muškaraca sa metastatskim karcinomom otpornim na kastraciju (mCRPC), koji su u glavnom (91%) prošli prethodnu terapiju deprivacije…

Evropsko udruženje urologa (EAU) ažurira svoje smernice za rak prostate

Nakon završetka istraživanja VISION, urološka udruženja počinju postepeno prilagođavati svoje smernice za rak prostate, kako u dijagnostici, tako i u lečenju. Evropsko udruženje urologa EAU sada preporučuje: PSMA PET/CT (s galijem-68 ili fluorom-18) kao dijagnostičku metodu precizniju od CT-a i scintigrafija kostiju za stepenovanje visokorizičnog raka prostate (PSA > 20 ng/mL, ili GS > 7, ili…

Teranostika zasnivana na FAPI za solidne tumore

Dok je teranostika neizmerno poboljšala ukupno preživljavanje i kvalitet života pacijenata s neuroendikrinim tumorima  i rakom prostate te postaje najšire prihvaćena, nauka neumorno radi na sledećoj velikoj stvari – univerzalnoj (pan-cancer) teranostici zasnovanoj na proteinu aktivacije fibroblasta (FAP) pronađenom u fibroblastima povezanima sa rakom (CAF). Za mnogi rasprostranjeni karcinomi ovo bi bilo zaista revolucionarno. Prve…

Koštane metastaze, rak prostate i teranostika

Zbog svog jedinstvenog koštanog mikrookruženja, metastaze na kostima česte su kod mnogih vrsta raka, kao što su dojke (70%), prostate (85%), pluća i bubrega (40%). Tumori uglavnom metastaziruju u aksijalni skelet (kosti uzdužne ose i karlice), a ne u apendikularni skelet (kosti gornjeg i donjeg ekstremiteta) uzduž distribucije crvene koštane srži. Zašto u kosti? Ovo…

Terapija PSMA pod restriktivnijim režimom od 4-nedeljnih intervala

Koliko često se provodi 177Lu-PSMA terapija? Uobičajeni kurs lečenja se sastoji od 3 tretmana s intervalom od 6 do 8 nedelja između tretmana. Naš restriktivniji protokol lečenja od 3 početna tretmana s intervalom od samo 4 nedelje između pokazao je stopu odgovora veću od 80%, čak i kod prethodno intenzivno lečenih pacijenata koji su već…

Ga-68 pokazao se bolji za stepenovanje karcinoma prostate u odnosu na F-18 u digitalnom PSMA-PET/CT skeniranju

Fluor-18 često je korišćeni izotop za PSMA-PET/CT snimanja kod određivanje stadija karcinoma prostate, zbog dužeg vremena poluraspada i većeg proizvodnog kapaciteta u poređenju sa galijem-68. Najnovija studija je, međutim, pokazala da je Ga-68 bolji zbog nespecifičnog nakupljanja F-18 u kostima rebara i karlice. Bez dodatnih dijagnostičkih metoda ili bilo kakvih morfoloških korelata, to se može…

Terapija 177Lu-PSMA poboljšava kvalitet života kod pacijenata s mCRPC-om

Dana 17. septembra 2021. Novartis je objavio najnovije pozitivne nalaze iz ispitivanja VISION: terapija 177Lu-PSMA-617 odgađa pogoršanje fizičkog funkcioniranja i pojavu simptoma bola kod pacijenata s karcinomom prostate mCRPC. Stoga, osim produženja ukupnog preživljenja i perioda bez progresije bolesti, ova revolucionarna terapija takođe poboljšava kvalitet života. Pročitajte više

NCCN dodaje molekularno snimanje PSMA-PET u smernice za rak prostate

National Comprehensive Cancer Network (NCCN), savez centara za rak u SAD-u, čije se smernice u onkologiji primenjuju na lečenje raka, dodao je molekularno snimanje 68Ga-PSMA-PET svojim kliničkim smernicama za rak prostate. Štaviše, prepoznao je visoku preciznost ovog dijagnostičkog alata kao primarne samostalne metode i ukinuo je konvencionalno snimanje kao neophodan preduslov za PSMA-PET. Pročitajte više…

0 comments

Objavljeni rezultati istraživanija VISION faze III

Dana 23 marta 2021. Novartis je objavio pozitivne rezultate III. faze istraživanija VISION ciljanoj terapiji radionuklidima 177Lu-PSMA-617 na bolesnicima s metastatskim karcinomom otpornim na kastraciju (mCRPC) nakon hemoterapije taksanom i nekoliko ciklusa deprivacije androgena (ADT). Tokom srednjeg (median) trajanja od 20,9 mjeseci, terapija je pokazala prosečno (median) produzenje ukupnog preživljenja od 4,0 mjeseca, kao i…

0 comments

Samit “Frontiers in Urology”

Samit Frontiers in Urology u Beču, decembar 2017.

0 comments

Radna grupa prof. Hartenbaha demonstrira dijagnostičku vrednost PSMA PET/MRI kod raka prostate

Radna grupa na čelu s prof. Markusom Hartenbahom uspela je pokazati izvanrednu dijagnostičku vrednost PSMA PET/MRI kod raka prostate dokazanog biopsijom. PSMA-PET/MRI omogućava precizno stepenovanje (određivanje stadija) novodijagnosticiranog raka prostate. Pored toga, na bazi informacija dobivenih ovom hibridnom tehnikom snimanja promenjene su strategije lečenja kod gotovo trećine pacijenata. Naučni rad objavljen je u časopisu Clinical…

0 comments

Radna grupa prof. Hartenbaha demonstrira superiornost PSMA PET-a u dijagnostici recidiva raka prostate

Radna grupa na čelu sa prof. Markusom Hartenbahom uspela je dokazati da PSMA PET nadmašuje druge metode u dijagnostici biohemijskog recidiva raka prostate, čak i sa niskom vrednošću PSA. Štaviše, ova dijagnostička metoda dodaje značajne informacije standardnom CT/MRI, menjajući strategije lečenja kod značajnog broja pacijenata. PSMA-pozitivne lezije otkrivene su kod 85,5% pacijenata, dok 57,3% nije…

0 comments

Markus Hartenbach osvaja nagradu Young Investigator Award Saveta za onkologiju

Dr. Markus Hartenbah osvojio je nagradu Young Investigator Award (Mladi istraživač) Saveta za onkologiju Severnoameričkog udruženja za nuklearnu medicinu.

0 comments

“Pas tragač” protiv karcinoma prostate

Intervju sa dr. Wolfgang-om Wadsak-om u Onko News Austria, Br. 7-8, oktobar 2023 (nemački) Uz radioligandnu terapiju PSMA, nuklearna medicina nudi obećavajuću, neinvazivnu proceduru za dijagnosticiranje i lečenje karcinoma prostate, koja gotovo da nema nuspojava i produžuje život čak i u završnoj fazi uz istovremeno održavanje dobrog kvaliteta života. 2023_11_07_Onko_News_EANM

Smernici EANM i SNMMI za PSMA PET/CT

Zajednički smernici EANM / SNMMI za proceduru PET/CT za molekularnu dijagnostiku karcinoma prostate 2.0 EANM i SNMMI ažurirali su svoje zajedničke smernice za proceduru PSMA PET/CT molekularnog snimanja karcinoma prostate. “Ove smernice pomaže lekarima u preporuci, sticanju, tumačenju i izvješćivanju o rezultatima PSMA PET/CT za početnu dijagnozu i stepenovanje karcinoma prostate. … Ovaj dokument opisuje…

Konferencija o edukaciji pacijenata s neuroendokrinim tumorima o teranostike (PRRT)

Video: molekularno snimanje 68Ga-DOTATATE i PRRT 177Lu-DOTATATE objašnjeni (engleski) Konferencija o edukaciji obolelih od neuroendokrinih tumora o teranostike (PRRT), organizovana NET Research Foundation, Stanford, mart 2017

Novo ispitivanje III. faze 177Lu-PSMA-617 kod pacijenata sa mCRPC-o u toku antihormonske terapiji

Novo ispitivanje III. faze 177Lu-PSMA-617 kod pacijenata sa mCRPC-om u toku antihormonske terapiji (eng.)

0 comments

Novo ispitivanje III. faze 177Lu-PSMA-617 kod pacijenata sa mCRPC bez prethodne hemoterapije

Novo ispitivanje III. faze 177Lu-PSMA-617 kod pacijenata sa mCRPC-om bez prethodne hemoterapije (eng.)

0 comments

ASCO 2021: III. Faza ispitivanja 177Lu-PSMA-617 kod pacijenata s mCRPC-om (VISION)

ASCO 2021: III. Faza ispitivanja terapiji 177Lu-PSMA-617 kod pacijenata sa metastatskim karcinomom prostate otpornim na kastraciju (VISION) (eng.) “U plenarnoj prezentaciji na godišnjem sastanku Američkog društva za kliničku onkologiju (ASCO) 2021, dr. Morris je predstavio prve rezultate III. faze ispitivanja VISION, koja procenjuje efekat radioligandne terapiji 177Lu-PSMA-617 kod pacijenata s metastatskim karcinomom prostate otpornom na…

0 comments

Lutecij-177–PSMA-617 za metastatski rak prostate otporan na kastraciju

“Lutecij-177–PSMA-617 za metastatski rak prostate otporan na kastraciju” (eng.) – članak u u časopisu The New England Journal of Medicine

0 comments

Novartis objavi pozitivne nalaze iz III. faze ispitivanja radioligandne terapije 177Lu-PSMA-617 kod pacijenata sa rakom prostate

Novartis je objavio najnovije pozitivne nalaze iz III. faze ispitivanja radioligandne terapije 177Lu-PSMA-617 kod pacijenata sa rakom prostate u poodmakloj fazi (eng.)

0 comments

III. Faza ispitivanja 177Lu-Dotatata (PRRT) za neuroendokrine tumore srednjeg creva

III. Faza ispitivanja 177Lu-Dotatata za neuroendokrine tumore srednjeg creva (eng.) Podaci o Lutathera

0 comments

Molekularno snimanje za rak prostate

Naučni radovi: Molekularno snimanje 68Ga-PSMA 11 ligand PET kod pacijenata sa biohemijskim recidivom nakon radikalne prostatektomije – dijagnostički učinak i uticaj na donošenje terapijskih odluka (eng.) PSMA ligand PET/MRI za primarni rak prostate: stepenovanje i klinički uticaj (eng.) Stručni časopis Austrijskog udruženja za urologiju i andrologiju, izdanje posvećeno molekularnom snimanju u urologiji (nem.)

0 comments

Terapija radijem-223 (Xofigo®)

Alfa emiter radij-223 i preživljavanje kod metastatskog raka prostate (eng.) – članak u The New England Journal of Medicine Podaci o Xofigo

0 comments

177Lu-PSMA terapija za rak prostate

Naučni članci o radioligandnoj terapiji 177Lu-PSMA u lečenju karcinoma prostate: “Terapija radionuklidima 177Lu-PSMA kod pacijenata sa metastatskim karcinomom prostate otpornim na kastraciju (LuPSMA ispitivanje): nerandomizovano ispitivanje faze 2 u jednom centru” (eng.) – članak u časopisu The Lancet “Nemačko multicentrično ispitivanje koje istražuje radioligandnu terapiju 177Lu-PSMA-617 kod pacijenata sa rakom prostate u poodmakloj fazi” (eng.)…

0 comments