Loading…
  • Therapie der Zukunft: we fight your cancer

Publikacije

Statistika klinike o radioligandnoj terapiji 177Lu-PSMA

Kao što su pokazali mnogi istraživanja ciljnoj terapiji sa radioligandima 177Lu-PSMA, smanjenje PSA od preko 50% dovodi do statistički značajnog produženja ukupnog preživljavanja. Rezultati naše klinike u poslednje 3 godine nakon skoro 200 tretmana pokazuju ponovljivost ovih podataka. Posle 3 tretmana 177Lu-PSMA PSA se smanjuje u proseku za 68%. Očuvanje remisije i povećanje kvaliteta života naših pacijenata ostaju naši ciljevi.

EMA odobre Pluvicto®

EMA odobre Pluvicto®

Nakon odobrenja sa strane FDA u martu 2022. godine, Evropska agencija za lekove (EMA) je takođe odobrila Pluvicto® (lutetium (177Lu) vipivotide tetraxetan) Novartisa u decembru 2022 kao ciljanu radioligandnu terapiju za lečenje PSMA–pozitivnog metastatskog raka prostate otpornog na kastraciju u poodmakloj fazi. Odobrenje EMA zasnovano je na rezultatima kliničkog ispitivanja faze III VISION, u kojom je "radioligandna terapija sa 177Lu-PSMA-617 produžila kao preživljavanje bez radiografske progresije tako i ukupno preživljavanje kada se kombinuje sa standardnim načinom lečenja kod pacijenata sa PSMA-pozitivnim metastatskim rakom prostate otpornim na kastraciju u poodmakloj fazi "[1]. "Lutetium-177-PSMA je razvio Nemački centar za istraživanje raka (DKFZ) u saradnji sa Univerzitetskom bolnicom u Hajdelbergu i Univerzitetom Hajdelberga."[2]

[1] https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2107322

[2] https://www.krebsinformationsdienst.de/aktuelles/2022/news059-metastasierter-prostatakrebs-zulassung-pluvicto-lutetium-177-psma-617-europa.php 

Intervju sa pacijentom

 

Pacijentu A.G., 72 godine, samom molekularnom biologu, dijagnosticiran je metastatski rak prostate u septembru 2018. Posle konvencionalne standardne nege (hemoterapija- i antihormonalna terapija) još uvek su postojali zaostaci primarnog tumora u prostati, kao i metastaze u limfnim čvorovima i kostiju. Do sad A.G. je prošao kroz 9 tretmana (3 kursa) 177Lu-PSMA terapije u toku tri godine, inicirajući novi kurs svaki put kad rutinska kontrola 68Ga-PSMA PET/CT je pokazivala žarišta raka, koji ekspresiraju PSMA. Terapija se je pokazala izuzetno uspešnom za A.G.: visok odgovor i skora bez nuspojava. Ciljana radioligandna terapija nas mnogo približava cilju da rak prostate bude samo još jedna hronična bolest, koju se može kontrolisati istovremeno čuvajući pristojan kvalitet života, slično kao npr. dijabetes.

Ciljana teranostika na osnovu FAPi za lečenje diferenciranog karcinoma štitaste žlezde otpornog na radio-jod

Ciljana teranostika na osnovu FAPi za lečenje diferenciranog karcinoma štitaste žlezde otpornog na radio-jod

Kliničko ispitivanje All India Institute of Medical Sciences u Nju Delhiju terapije sa Lutecijumom-177 na osnovu FAPi je provedeno u cilju istraživanja terapijske efikasnosti i bezbednosti 177Lu-DOTAGA.(SA.FAPi)2 kod pacijenata sa diferenciranim karcinomom štitaste žlezde, otpornim na radio-jod. Izabrano je 15 prethodno lečenih (min. 2 tipa prethodnog lečenja lenvatinibom i/ili sorafenibom) pacijenata sa progresijom bolesti na osnovu FAPI PET/CT. U proseku 3 sesije od 2 GBq su provedene u intervalu od 8 nedelja.

Opširnije

Evropsko udruženje urologa (EAU) aktualizira svoje smernice za rak prostate

Evropsko udruženje urologa (EAU) aktualizira svoje smernice za rak prostate

Nakon završetka istraživanja Vision, udruženja urologa počinju postepeno da prilagođavaju svoje smernice za rak prostate, kako u dijagnostici, tako i u lečenju. Evropsko udruženje urologa EAU sada preporučuje:

  • PSMA PET/CT (sa galijom-68 ili fluorom-18) kao dijagnostički metod precizniji od CT-a i scintigrafija kostiju za stepenovanje visokorizičnog raka prostate (PSA > 20 ng/mL, ili GS > 7, ili klinički opipljiv tumor u oba režnja (cT2c)) i
  • 177Lu-PSMA kao terapija izbora za prethodno lečene (ADT) bolesnice s metastatskim karcinomom otpornim na kastraciju (mCRPC) sa jednom ili više metastatskih lezija, koji izražavaju visoki nivo PSMA na dijagnostičkom radioaktivno označenom PSMA PET/CT.

https://uroweb.org/guidelines/prostate-cancer/summary-of-changes

Oba dva su dostupne u našoj klinici. Zakažite sastanak odmah.

FAPI

Nuklearna teranostika: šta je sledeće?

Dok je teranostika neizmerno poboljšala ukupno preživljavanje i kvalitet života obolelih od NET-a i raka prostate i sve više postaje mejnstrim, nauka neumorno radi na sledećoj velikoj stvari – univerzalnoj (pan-cancer) teranostici zasnovanoj na proteinu aktivacije fibroblasta (FAP) koji se nalazi u fibroblastima povezanima sa rakom (CAF). Za mnogi rasprostranjeni karcinomi ovo bi bilo zaista revolucionarno. Prve PET/CT studije sa 68Ga-FAPI pokazale su odlične rezultate. Derivat liganda koji je bolje pogodan za terapeutske svrhe je na dohvat ruke.

Opširnije

Koštane metastaze, rak prostate i teranostika

Koštane metastaze, rak prostate i teranostika

Metastaze kostiju su čest sekundarni rak mnogih vrsta raka, kao što su dojke (70%), prostate (85%), rak pluća i bubrega (40%), zbog unikatnog mikrookruženja kostiju. Tumori uglavnom metastaziruju u aksijalni skelet (kosti uzdužne ose i karlice) umesto u apendikularni skelet (kosti gornjeg i donjeg ekstremiteta) duž raspodele crvene koštane srži.

Opširnije

Zajednički smernice EANM / SNMMI za proceduru PET/CT za molekularnu dijagnostiku karcinoma prostate 2.0

EANM i SNMMI su aktualizirali svoji zajednički smernice za PSMA PET/CT proceduru za molekularno snimanje karcinoma prostate. "Ovi smernici podržavaju lekare u preporuci, sticanju, tumačenju i izveštavanju o rezultatima PSMA PET/CT za početnu dijagnostiku, i stepenovanje karcinoma prostate. ... Ovaj dokument opisuje izbor pacijenata, sticanje PET/CT, tumačenje slike i pripreme kliničkog izveštaja. Konkretni saveti se daju za najčešće dostupne PSMA radioligande i za kliničke scenarije sa čestom upotrebom PET/CT- a, uključujući stepenovanje i procenu podobnosti radioligandnoj terapii PSMA."