Loading…
  • Therapie der Zukunft: we fight your cancer

Diagnostika

PSMA- i DOTATATE Pozitronska emisijska tomografija (PET) trenutno je nepreciznija i specifičnija metoda za otkrivanje i snimanje ćelija raka prostate i neuroendokrinih tumora prisutnih u organizmu.

Ćelije raka često sadrže na svojoj površini određene enzime, receptore ili proteine visoko specifične za svaku vrstu raka, generički zvane površinski markeri. Ciljane radioligandne procedure koriste ove visoko specifične površinske markere na tumorskim ćelijama kao metu kako za dijagnozu, tako i za lečenje. Otuda i spoj imena ovog medicinskog polja - teranostika, tačnije kombinacije terapije i dijagnostike cilja.

FAPI PET/CT je univerzalni metod dijagnostike za više vrsta raka koji ima kao cilj mikrookruženje tumora (TMI) mnogih široko rasprostranjenih tipova čvrstih tumora, kao što su karcinomi dojke, debelog creva i pankreasa.

Kako funkcioniše dijagnostika?

Takozvani ligandi, odnosno supstance koje pristaju na površinski markeri, se vežu (ili obeleže u medicinskom jeziku) za radioaktivne supstance. U dijagnostičke svrhe, ligandovi se vežu za radioaktivnu supstancu galij-68 (68Ga).

Nakon toga, ovi označeni ligandi se intravenozno daju pacijentu i vrši se PET/CT snimanje, što omogućava otkrivanje mesta gde se supstanca akumulirala, čime se lokacija tumora i metastaza nalazi sa velikom preciznošću. Ovo PET/CT skeniranje je takođe neophodno da bi se procenilo da li je takva radioligandna terapija primenljiva, jer njen uspeh zavisi od prisustva (ili ekspresiji u medicinskom jeziku) površinskih markera.

[68Ga]Ga-PSMA-11 PET/CT

Površinski marker specifičan za rak prostate je enzim koji se zove "prostata-specifičan membranski antigen" ili "PSMA" za kratko. Ovaj enzim je veoma obilan i u primarnom tumoru i u njegovim metastazama u skoro svim slučajevima. U ovom slučaju oni se opisuju kao PSMA-pozitivni ili PSMA+. Pored PSA, PSMA je ključni biomarker za procenu progresije raka, jednom kada se proširi izvan primarnog tumora na druge organe. Molekularna PSMA slika je zapravo znatno preciznija od obične PSA vrednosti u krvi, jer vam govori gde se tačno u telu rak proširio. Zbog toga PSMA snimanje može da informiše odluke o daljem lečenju.

Vrlo retko (<10% slučajeva), PSMA je prisutan samo u nedovoljnim iznosima. To može biti slučaj ili sa veoma niskim PSA nivoom (na primer, pod antihormonalnom terapijom) ili u veoma poodmaklim fazama. Na kraju krajeva, samo 68Ga-PSMA-PET/CT može dati jasan odgovor.

S obzirom na PSMA terapiju, PSMA PET/CT je od ključnog značenja jer pokazuje koje se lezije liječe, čime se pruža mogućnost izravnog mjerenja i procjene terapijskog uspjeha.

Ukoliko Vam je dijagnostikovan primarni karcinom prostate bez zahvaćenih limfnih čvorova ili metastaza, možete proveriti ovde (engl.) da li se Vam preporučuje PSMA PET/CT.

Naučna pozadina

Posebno u slučaju raka prostate, već je pokazano da PSMA-PET/CT otkri čak i male lezije koje mjere samo nekoliko milimetara čak i pri niskim vrednostima PSA nakon terapije primarnog tumora. S druge strane, naš je tim također bio u stanju pokazati da to ima odlučujući utjecaj na daljnju odluku o liječenju te je stoga često revolucionarna za pacijenta i liječnika. Čak i prije terapije raka prostate, PSMA-PET/CT je često pružao vrijedne informacije koje mijenjaju terapiju.

Ovaj PSMA nomogram (engl.) u vidu lakog online kalkulatora pomaže da se definiše grupa pacijenata, koja će najverovatnije imati koristi od PSMA PET/CT.

[68Ga]Ga-DOTATATE PET/CT

Površinski marker specifičan za neuroendokrine tumore (NET) naziva se somatostatin receptor. Supstanca analog somatostatina koja se zove DOTATATE koristi se kao ligand. Otuda i ime terapije i snimanja. Kao i kod PSMA, DOTATATE je označen radioaktivnim nuklidom 68Ga i intravenozno ubrizgan, a pacijent PET skeniran. Time se sve lezije u organizmu sa povećanom gustinom somatostatin receptora (NET i najmanji metastazi) mogu otkriti i predstavljati.

[68Ga]Ga-FAPI PET/CT

68Ga-FAPI je univerzalni metod dijagnostike za više vrsta raka za koji koristi kao ciljnu strukturu protein aktivacije fibroblasta (FAP), koji zauzvrat se nalazi u fibroblastima povezanima sa rakom (CAF). To je najnoviji molekularni dijagnostički metod, i u poređenju sa 18F-FDG PET/CT - sadašnjim glavnim metodom onkološkog stepenovanja - je preciznije i pojednostavi klinički tok posla.

Tumorska masa se sastoji od ćelija raka ali i vaskularnih struktura, upalnih ćelija, kolagena i fibroblasta (najčešći tip ćelija u vezivnom tkivu) koje zajedno čine tumorsku stromu ili mikrookruženje (TME). Nekoliko široko rasprostranjenih karcinoma, kao što su karcinomi dojke, debelog creva i pankreasa, karakteriše snažan rast fibroznog tkiva. Stroma može da čini do 90% mase kod takvih karcinoma. Štaviše, proces metastaziranja je veoma složen i podrazumeva prvo formiranje TME-a. Otkriveno je da fibroblasti povezani sa rakom (CAF) sadrže takozvani protein aktivacije fibroblasta (FAP).

Stoga FAP predstavlja idealnu univerzalnu ciljnu strukturu za preciznu isporuku radio-farmaceutskih preparata. S tim što tumorska stroma čini 90% volumena tumora, molekularno snimanje FAPI PET/CT usmereno na stromu je značajno preciznije u detektovanju malih žarišta raka u veoma ranoj fazi.

Pored fizičke podrške i snabdevanja hranljivim materijama ćelija raka, čini se da tumorska stroma poseduje imunosupresivne karakteristike koje štite ćelije raka od sopstvenog imunološkog odgovora organizma i efekata konvencionalnih terapija. Ovde možete pročitati više o razvoju ciljane molekularne nuklearne terapije usmerene na FAP.

Kontaktirate nas za termin