Loading…
  • Therapie der Zukunft: we fight your cancer
  • Terapija budućnosti: we fight your cancer

Najčešća pitanja o radioligandnoj terapiji

Najčešća pitanja

 

Isteka

Sam tretman traje oko 15-20 minuta. Pacijentu se daju injekcija markiranih radioligandova intravenozno. U svrhu podrške, da biste smanjili opterećenje bubrega, trebalo bi da pijete dosta tečnosti pre i posle terapije. Posle terapije, možete ponovo napustiti našu ordinaciju. Bićete detaljno obavešteni o ponašanjima specifičnim za radijaciju unapred.

Posle sesije

Da bise ubrzalo izlučivanje radioaktivnih supstanci iz organizma, preporučuje se konzumiranje što više tečnosti (oko 2,5-3 litra), a ako je moguće i izbegavanje preteranog fizičkog naprezanja. Često se u prva 2-3 dana javlja blagi umor. Iz predostrožnosti izbegavajte kontakt sa trudnicama i malom decom u naredna 3 dana. Međutim, Vi ne predstavljate opasnost za ljude, koji žive sa Vama u domaćinstvu.

Posle sesije

Da bise ubrzalo izlučivanje radioaktivnih supstanci iz organizma, preporučuje se konzumiranje što više tečnosti (oko 2,5-3 litra), a ako je moguće i izbegavanje preteranog fizičkog naprezanja. Često se u prva 2-3 dana javlja blagi umor. Iz predostrožnosti izbegavajte kontakt sa trudnicama i malom decom u naredna 3 dana. Međutim, Vi ne predstavljate opasnost za ljude, koji žive sa Vama u domaćinstvu.

Jesam li radioaktivan, da li treba de se držim podalje od članova moje porodice?

Naravno, emitujete određenu količinu zračenja nakon terapije, ali generalno to ne opterećuje vašu familiju iznad zakonske granice. Nakon svake terapije, sprovodimo standardizovano merenje tako da se ove granice u svakom slučaju ispoštuju. Ipak, treba izbegavati kontakta sa trudnicama i malom decom najmanje 3 dana, jer se ove populacione grupe smatraju posebno podložni. Međutim, u prvih 12 sati nakon terapije, izlučujete većinu radio-farmaceutskog preparata preko bubrega, tako da Vi emitujete samo malu količinu zračenja.

Mogu li da nastavim sa svojim lekovima, da li su kompatibilni?

Ovde uglavnom nema ograničenja. Što se tiče lekova koje uzimate specijalno za rak (napr., antihormonalnu terapiju), koordiniraćemo plan lečenja sa Vama i Vašim urologom/onkologom.

Mogu li da nastavim sa svojim lekovima, da li su kompatibilni?

Ovde uglavnom nema ograničenja. Što se tiče lekova koje uzimate specijalno za rak (napr., antihormonalnu terapiju), koordiniraćemo plan lečenja sa Vama i Vašim urologom/onkologom.

Šta mi nije dozvoljeno posle terapije?

U principu, postoji malo ograničenja osim gore navedenih pravila ponašanja specifičnih za radijaciju. Međutim, ne bi trebalo da se bavite intenzivnim sportom ili sličnim fizičkim naprezanjem oko 1 nedelje nakon terapije.

Šta treba da jedem/pijem da bih umanjio štetu?

Potrebno je obratiti pažnju na dovoljnu količinu vode pre i posle terapije (oko 2,5-3 litra dnevno). Dalje specifične preporuke o ishrani još uvek nisu procenjene u vezi sa radioligandnom terapijom. Zbog toga trenutno nema preporuka ili ograničenja u tom pogledu.

Šta treba da jedem/pijem da bih umanjio štetu?

Potrebno je obratiti pažnju na dovoljnu količinu vode pre i posle terapije (oko 2,5-3 litra dnevno). Dalje specifične preporuke o ishrani još uvek nisu procenjene u vezi sa radioligandnom terapijom. Zbog toga trenutno nema preporuka ili ograničenja u tom pogledu.

Nuspojave

I pljuvačne žlezde i bubrezi takođe poseduju PSMA enzim. Međutim, ozbiljna neželjena dejstva na ove organe nisu primećena u hiljadama tretmana. U maloj meri i obično samo sa ponovljenim dozama, (obično privremeni) osećaj suvih usta je najčešće prijavljena nuspojava pacijenata.

Pored toga, kao i svaka terapija radioaktivnošću, radioligandna terapija takođe može dovesti do promena u krvnoj slike, obično sa prethodno oštećenom koštanom sržom i povećanim metastazama u kosti. Međutim, to je obično privremeno i obično nije primetno za pacijenta. Ipak, pripazimo na Vašu krvnu sliku i druge laboratorijske parametre tokom i posle terapije.

Rezultati ispitivanja VISION objavljeni u martu 2021 pokazali su da se terapija 177Lu-PSMA-617 u glavnom dobro podnosi. Za više informacija pročitajte Lutetium-177–PSMA-617 for Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer”.

Pročitajte više o PSMA terapiji.

Ukoliko velika je šteta drugim organima?

Zbog visoke preciznosti akumuliranja radio-farmaceutskog preparata na tumorskim ćelijama, zaštita okolnog tkiva je maksimalno garantovana. Međutim, bubrezi (pored izmeta preparata) kao i pljuvačne žlezde takođe imaju takozvani PSMA. Međutim, u poslednjih 8 godina, nije pronađeno značajno oštećenje ovih organa u hiljadama terapija, uključujući i kontrolisane, perspektivne studije.

Ukoliko velika je šteta drugim organima?

Zbog visoke preciznosti akumuliranja radio-farmaceutskog preparata na tumorskim ćelijama, zaštita okolnog tkiva je maksimalno garantovana. Međutim, bubrezi (pored izmeta preparata) kao i pljuvačne žlezde takođe imaju takozvani PSMA. Međutim, u poslednjih 8 godina, nije pronađeno značajno oštećenje ovih organa u hiljadama terapija, uključujući i kontrolisane, perspektivne studije.

Da li je moguće unapred znati da li će terapija biti efikasna za mene?

Generalno, čak i kod pacijenata koji su već prošli sve konvencionalne tretmane, stopa odgovora na terapiju i dalje je >80 odsto. Kroz obavezni 68Gallium PSMA PET/CT, unapred možemo utvrditi da li Vaš tumor i bilo koji metastaza imaju dovoljno visoku PSMA ekspresiju (gustinu). Međutim, pored ovih prosečnih stopa odgovora, pojedinačni odgovor se ne može predvideti sa apsolutnom sigurnošću.

Šta pokazuje i kada postaje jasno da je terapija uspela?

Trenutno primenimo uspešno testiranu šemu 3 inicijalnih sesija u intervalima od 4 nedelje. Nivo PSA pod terapijom može da se ponaša varijabilno i čak da se poveća u početku. Stoga, završna izjava o odgovoru prve 3 sesije ima smisla samo pomoću 68Gallium PSMA PET/CT oko 4-6 nedelja nakon 3. tretmana. Međutim, radioligandna terapija sa 177Lutetium PSMA se ponavlja i takođe nije pokazala ozbiljne nuspojave kod pacijenata koji su ovu terapiju primali i do 15 puta.

Šta pokazuje i kada postaje jasno da je terapija uspela?

Trenutno primenimo uspešno testiranu šemu 3 inicijalnih sesija u intervalima od 4 nedelje. Nivo PSA pod terapijom može da se ponaša varijabilno i čak da se poveća u početku. Stoga, završna izjava o odgovoru prve 3 sesije ima smisla samo pomoću 68Gallium PSMA PET/CT oko 4-6 nedelja nakon 3. tretmana. Međutim, radioligandna terapija sa 177Lutetium PSMA se ponavlja i takođe nije pokazala ozbiljne nuspojave kod pacijenata koji su ovu terapiju primali i do 15 puta.

Kako ovo utiče na moj seksualni život?

Naziv "prostatski specifični membranski antigen" kao ciljna struktura terapije naravno postavlja pitanje da li se i prostata ne propada zajedno sa tumorom. Međutim, ime dovodi u zabludu: antigen nije toliko obilan na ćelijama prostate kao na ćelijama raka i dobio je takav naziv samo zato što je prvi put otkriven tamo.

Pored toga, radijus radijacije ovog ciljanog tretmana je veoma ograničen i ne stiže do žilno-živčanog snopa pored prostate koji je odgovoran za erekciju.

Efekti na seksualnost još uvek nisu procenjene u vezi sa radioligandnom terapijom. To nije antihormonalna terapija i ima potpuno drugačiju metu napada na tumorski ćelije. Međutim, većina pacijenata, koji primaju radioligandnu terapiju, već duže vreme je na antihormonalnim lekovima, koji obično imaju maksimalan uticaj na seksualnost.

Niste našli odgovor na svoje pitanje?
Pitajte nas ispod.