Loading…
  • Therapie der Zukunft: we fight your cancer

PSMA terapija

Radionuklidna terapija 177Lu-PSMA

 

Šta je terapija 177Lu-PSMA?

Radionuklidna terapija 177Lu-PSMA za rak prostate je ciljani tretman zračenja za rak prostate koji koristi PSMA enzime na površini kancerogenih ćelija za isporuku radio-farmaceutskih preparata i uništavanje tumora i metastaza direktno uz minimalno oštećenje okolnog zdravog tkiva.

Ćelije raka prostate imaju na svojoj površini u većim količinama enzim koji se zove "prostata-specifičan membranski antigen" ili "PSMA" za kratko. Ovaj enzim je veoma obilan i u primarnom tumoru i u njegovim metastazama u skoro svim slučajevima. Ovu činjenicu koristi nuklearna medicina i za dijagnozu i za lečenje. Stoga se ovakav pristup naziva "teranostika", dakle kombinacija dijagnoze i terapije iste ciljne strukture.

Kako funkcioniše lečenje?

Takozvani ligandi, odnosno supstance koje pristaju na površinski markeri, PSMA u slučaju raka prostate, se vežu (ili obeležavaju u medicinskom jeziku) za radioaktivne supstance. Za terapiju, ligandi se obeležavaju radioaktivnim supstancama lutetium-177 (beta emiteri) ili actinium-225 (alfa emiteri). Radioligandi se ubrizgavaju intravenozno, nakon čega se pričvršću za ćelije raka i emiteri počinju da ih uništavaju. Činjenica da je radijus radijacije lutetijuma i aktinijuma veoma ograničen (lutecijum prodire ne dublje od 1-2 mm u okolno tkivo, a aktinijum – ne dublji od prečnika oko 1-2 ćelije) značajno smanjuje kolateralnu štetu, koja često prati konvencionalni tretman zračenja.

U zavisnosti od Vašeg konkretnog slučaja, lekar odlučuje koji će ga koristiti, u kojoj količini ili u kojoj kombinaciji.

Isteka

Sam tretman traje oko 15-20 minuta. Pacijentu se daju injekcija markiranih radioligandova intravenozno. U svrhu podrške, da biste smanjili opterećenje bubrega, trebalo bi da pijete dosta tečnosti pre i posle terapije. Posle terapije, možete ponovo napustiti našu ordinaciju. Bićete detaljno obavešteni o ponašanjima specifičnim za radijaciju unapred.

Uobičajeni početni kurs lečenja sastoji se od 3 tretmana sa intervalom od 4 nedelje između u pratnji 68Ga-PSMA-PET/CT nakon 6-7 nedelja posle trećeg tretmana za procenu delovanja. Dalji tretmani posle toga su mogući.

U narednim danima

Da bi se ubrzalo izlučivanje radioaktivnih supstanci iz organizma, preporučuje se konzumiranje što više tečnosti (oko 2,5-3 litra), a ako je moguće i izbegavanje preteranog fizičkog naprezanja. Često se u prva 2-3 dana javlja blagi umor. Iz predostrožnosti izbegavajte kontakt sa trudnicama i malom decom u naredna 3 dana. Međutim, Vi ne predstavljate opasnost za ljude, koji žive sa Vama u domaćinstvu.

Pozitivan učinak

Osobito kod raka prostate već postoje opsežni podaci za ovu terapiju, koji pokazuju da je čak iu naprednim, metastatskim stadijima ova terapija vrlo uspješna. Na taj način više od 80% pacijenata postiglo je odgovor na terapiju u ovoj fazi.

Općenito, ova terapija, koja se primjenjuje putem venskog pristupa, vrlo se dobro podnosi i opetovano se primjenjuje bez daljnjih invazivnih mjera.

Moguće nuspojave

I pljuvačne žlezde i bubrezi takođe poseduju PSMA enzim. Međutim, ozbiljna neželjena dejstva na ove organe nisu primećena u hiljadama tretmana. U maloj meri i obično samo sa ponovljenim dozama, (obično privremeni) osećaj suvih usta je najčešće prijavljena nuspojava pacijenata.

U prethodno oštećenoj koštanoj srži i povećanim metastazama u kosti može se primijetiti uglavnom privremena promjena krvne slike. Jedan manji broj pacienata je izvestilo o pojave slabosti i mučnine. Rezultati ispitivanja VISION objavljeni u martu 2021 pokazali su da se terapija 177Lu-PSMA-617 u glavnom dobro podnosi. Za više informacija pročitajte Lutetium-177–PSMA-617 for Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer.

Za medicinske profesionalce

Pod pojmom "PSMA terapija" podrazumijeva se upotreba visoko specifičnih radioliganda koji imaju za cilj posebnu površinsku strukturu stanica kao točku napada. Budući da je ovaj molekularni cilj u početku bio otkriven na stanicama karcinoma prostate, slijedio je donekle netočan naziv "prostatski specifični membranski antigen", ili PSMA za kratko. Prema nedavnim nalazima, to je zapravo enzim, takozvana folatna hidrolaza.

Povećana brojnost na tumorskim stanicama uzrokuje aktivaciju tumorske kaskade, što dovodi do agresivnog i metastatskog rasta. Međutim je poznato da i druge stanice mogu imati ovaj enzim na svojoj površini. Terapija radioligandima, koja koristi tvari koje sadrže kemijsku strukturu koja se s visokom preciznošću selektivno veže na ta mjesta vezivanja, tako omogućuje visoko specifičnu i ciljanu terapiju tih tumora. Budući da su količine upotrijebljene tvari iznimno niske, a terapijski učinak dolazi samo od zračenja koje se emitira izravno na ciljnom mjestu, nuspojave se očekuju samo u vrlo ograničenoj mjeri. Najčešće se koristi beta-emiter Lutetium-177 (177Lu, poluživot 6,7 dana), koji daje najveći dio energije u tkivu unutar 1 do 2 mm. Izazivanjem i apoptoze i direktnog oštećenja ćelija, radioligandna terapija ima i pravovremeno i odloženo terapijsko dejstvo. U nekim slučajevima, ovo se još uvek može pojaviti nekoliko meseci nakon završetka terapije.

 

Kao i kod svih nuklearnih medicinskih terapija, 177Lu-PSMA terapija nudi mogućnost vizualizacije povećane ekspresije ovog enzima u tumorskim stanicama uporabom specifičnog PSMA PET imaginga.

Planiranje terapije

Za to, identična molekularna meta, PSMA, pokreće vrlo slična kemijska tvar, u kojem slučaju se za signalizaciju koristi dijagnostički radionuklid (npr. 68Ga).

 

To omogućuje točniju procjenu prikladnosti za ovu terapiju. Nadalje, imat ćemo interdisciplinarnu raspravu o vašoj specifičnoj situaciji kako bismo stvorili personalizirani koncept.

Za daljnje informacije i planiranje terapije kontaktirajte nas izravno.