Loading…
  • Therapie der Zukunft: we fight your cancer
  • Terapija budućnosti: borimo se protiv Vašeg raka

Radna grupa prof. Hartenbaha demonstrira dijagnostičku vrednost PSMA PET/MRI kod raka prostate

Radna grupa na čelu s prof. Markusom Hartenbahom uspela je pokazati izvanrednu dijagnostičku vrednost PSMA PET/MRI kod raka prostate dokazanog biopsijom. PSMA-PET/MRI omogućava precizno stepenovanje (određivanje stadija) novodijagnosticiranog raka prostate. Pored toga, na bazi informacija dobivenih ovom hibridnom tehnikom snimanja promenjene su strategije lečenja kod gotovo trećine pacijenata. Naučni rad objavljen je u časopisu Clinical Cancer Research.

Odgovori