Loading…
  • Therapie der Zukunft: we fight your cancer
  • Terapija budućnosti: borimo se protiv Vašeg raka

Radna grupa prof. Hartenbaha demonstrira superiornost PSMA PET-a u dijagnostici recidiva raka prostate

Radna grupa na čelu sa prof. Markusom Hartenbahom uspela je dokazati da PSMA PET nadmašuje druge metode u dijagnostici biohemijskog recidiva raka prostate, čak i sa niskom vrednošću PSA. Štaviše, ova dijagnostička metoda dodaje značajne informacije standardnom CT/MRI, menjajući strategije lečenja kod značajnog broja pacijenata. PSMA-pozitivne lezije otkrivene su kod 85,5% pacijenata, dok 57,3% nije imalo sumnjive lezije prema nalazima MRI ili CT-a. Stope detekcije bile su 65% za vrednost PSA od 0,2 do <0,5 ng/ml, 85,7% za 0,5 do <1, 85,7% za 1 do <2 i 100% za ≥2. PSMA-PET promenilo je terapijske odluke kod 74,6% pacijenata (p < 0,001), od koji je 86% razmatrano za terapije usmerene na metastaze. Naučni rad objavljen je u časopisu „European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging”.

Odgovori