Loading…
  • Therapie der Zukunft: we fight your cancer

Intervju sa pacijentom

 

Pacijentu A.G., 72 godine, samom molekularnom biologu, dijagnosticiran je metastatski rak prostate u septembru 2018. Posle konvencionalne standardne nege (hemoterapija- i antihormonalna terapija) još uvek su postojali zaostaci primarnog tumora u prostati, kao i metastaze u limfnim čvorovima i kostiju. Do sad A.G. je prošao kroz 9 tretmana (3 kursa) 177Lu-PSMA terapije u toku tri godine, inicirajući novi kurs svaki put kad rutinska kontrola 68Ga-PSMA PET/CT je pokazivala žarišta raka, koji ekspresiraju PSMA. Terapija se je pokazala izuzetno uspešnom za A.G.: visok odgovor i skora bez nuspojava. Ciljana radioligandna terapija nas mnogo približava cilju da rak prostate bude samo još jedna hronična bolest, koju se može kontrolisati istovremeno čuvajući pristojan kvalitet života, slično kao npr. dijabetes.

Ciljana teranostika na osnovu FAPi za lečenje diferenciranog karcinoma štitaste žlezde otpornog na radio-jod

Ciljana teranostika na osnovu FAPi za lečenje diferenciranog karcinoma štitaste žlezde otpornog na radio-jod

Kliničko ispitivanje All India Institute of Medical Sciences u Nju Delhiju terapije sa Lutecijumom-177 na osnovu FAPi je provedeno u cilju istraživanja terapijske efikasnosti i bezbednosti 177Lu-DOTAGA.(SA.FAPi)2 kod pacijenata sa diferenciranim karcinomom štitaste žlezde, otpornim na radio-jod. Izabrano je 15 prethodno lečenih (min. 2 tipa prethodnog lečenja lenvatinibom i/ili sorafenibom) pacijenata sa progresijom bolesti na osnovu FAPI PET/CT. U proseku 3 sesije od 2 GBq su provedene u intervalu od 8 nedelja.

Opširnije

Evropsko udruženje urologa (EAU) aktualizira svoje smernice za rak prostate

Evropsko udruženje urologa (EAU) aktualizira svoje smernice za rak prostate

Nakon završetka istraživanja Vision, udruženja urologa počinju postepeno da prilagođavaju svoje smernice za rak prostate, kako u dijagnostici, tako i u lečenju. Evropsko udruženje urologa EAU sada preporučuje:

  • PSMA PET/CT (sa galijom-68 ili fluorom-18) kao dijagnostički metod precizniji od CT-a i scintigrafija kostiju za stepenovanje visokorizičnog raka prostate (PSA > 20 ng/mL, ili GS > 7, ili klinički opipljiv tumor u oba režnja (cT2c)) i
  • 177Lu-PSMA kao terapija izbora za prethodno lečene (ADT) bolesnice s metastatskim karcinomom otpornim na kastraciju (mCRPC) sa jednom ili više metastatskih lezija, koji izražavaju visoki nivo PSMA na dijagnostičkom radioaktivno označenom PSMA PET/CT.

https://uroweb.org/guidelines/prostate-cancer/summary-of-changes

Oba dva su dostupne u našoj klinici. Zakažite sastanak odmah.

FAPI

Nuklearna teranostika: šta je sledeće?

Dok je teranostika neizmerno poboljšala ukupno preživljavanje i kvalitet života obolelih od NET-a i raka prostate i sve više postaje mejnstrim, nauka neumorno radi na sledećoj velikoj stvari – univerzalnoj (pan-cancer) teranostici zasnovanoj na proteinu aktivacije fibroblasta (FAP) koji se nalazi u fibroblastima povezanima sa rakom (CAF). Za mnogi rasprostranjeni karcinomi ovo bi bilo zaista revolucionarno. Prve PET/CT studije sa 68Ga-FAPI pokazale su odlične rezultate. Derivat liganda koji je bolje pogodan za terapeutske svrhe je na dohvat ruke.

Opširnije

Koštane metastaze, rak prostate i teranostika

Koštane metastaze, rak prostate i teranostika

Metastaze kostiju su čest sekundarni rak mnogih vrsta raka, kao što su dojke (70%), prostate (85%), rak pluća i bubrega (40%), zbog unikatnog mikrookruženja kostiju. Tumori uglavnom metastaziruju u aksijalni skelet (kosti uzdužne ose i karlice) umesto u apendikularni skelet (kosti gornjeg i donjeg ekstremiteta) duž raspodele crvene koštane srži.

Opširnije

PSMA terapija pod restriktivnijim režimom 4-nedeljnog intervala

PSMA terapija pod restriktivnim režimom sa intervalom 4 nedelje

Kako se sprovodi PSMA terapija? Uobičajeni ciklus se sastoji od 3 tretmana sa intervalima od 6 do 8 nedelja između njih. Naš režim lečenja, koji je restrikivniji - intervali između tretmana su smanjeni na samo 4 nedelje – je demonstrirao efikasnost od preko 80%, čak i kod pacijenata koji su već prošli nekoliko drugih terapija. Za ovaj tretman ne igra ulogu gde su se pojavile metastaze: limfni čvorovi, kosti, pluća, jetra ili čak tumor u samoj zoni prostate. Uobičajene "žrtve" PSMA liganda, pljuvačne žlezde i bubrezi, nisu značajno pogođene ovim režimom. Opširnije pročitajte ovde.

Proverite ostale naučne istrage našeg tima na tu temu.

Ga-68 pokazuje superiornost prema F-18 u digitalnim PSMA-PET/CT za stepenovanje karcinoma prostate

Galij-68 je pokazao superiornost prema fluoru-18 u digitalnim PSMA-PET/CT skenerima za stepenovanje karcinoma prostate

Fluor-18 je često korišćen izotop za sprovođenje PSMA-PET/CT za procenu stadije karcinoma prostate, zbog dužeg vremena poluraspada i većeg proizvodnog kapaciteta u poređenju sa galijom-68. Najnovija studija je, međutim, pokazala superiornost Ga-68, zbog nespecifičnog akumuliranja F-18 u kostima rebara i karlice. Bez dodatnoj dijagnostike ili bilo kakvih morfoloških korelacija, ovo se može pogrešno protumačiti kao metastaza kostiju. Dok se nespecifično akumuliranje u drugim tkivima i fiziološko akumuliranje u ganglijama mogu isfiltrirati, akumuliranje u kostima ima tendenciju da dovede do pogrešnog tumačenja i pogrešne dijagnoze. Metastaze kostiju se ipak javljaju kod 10% pacijenata sa novo diagnostikovanim rakom prostate, i 80-90% pacijenata u poodmakloj fazi. Preterano stepenovanje pacijenta može izazivati neadekvatne odluke o terapiji, naročito u slučaju ranog biohemijskog recidiva. Pročitajte više.

PSMA terapija poboljšava kvalitet života kod pacijenata sa mCRPC

177Lu-PSMA poboljšava kvalitet života kod pacijenata sa mCRPC

U petak, 17. septembra 2021. godine, Novartis je saopštio najnoviji pozitivni nalaz sa istraživanja VISION: 177Lu-PSMA-617 terapija odlaže pogoršanje fizičkog funkcionisanja i simptome bola kod pacijenata sa karcinomom prostate mCRPC. Pored produženja ukupnog preživljavanja i progres-free perioda, ova probojna terapija takođe poboljšava kvalitet života. Pročitajte više