Loading…
  • Therapie der Zukunft: we fight your cancer
  • Terapija budućnosti: borimo se protiv Vašeg raka

Transformisanje rasporeda lečenja: 177Lu-PSMA u ranim fazama prije konvencionalnih terapija

Radioligandna terapija (RLT) koja koristi 177Lu-PSMA dobila je početno odobrenje u SAD kao krajnji način kada su iscrpljene sve druge mogućnosti lečenja. Međutim, dosta tekućih ispitivanja istražuje potencijal za primenu ove terapije ranije u toku bolesti zbog njene dokazane bezbednosti, efikasnosti i relativno niske incidence nuspojava. U stvari, radioligandna terapija je zaista bezbedna. Nedavna studija je pokazala da se čak 6 tretmana veoma dobro tolerišu, što ovu terapiju čini održivom opcijom kao ponavljajucu terapiju u slučaju recidiva.

Opširnije

177Lu-DOTATATE u lečenju meningioma

177Lu-DOTATATE u lečenju meningioma

Radionuklidna terapija peptidnih receptora (PRRT) značajno je napredovala u poslednje dve decenije u oblasti neuroendokrinih tumora (NET), iskorišćavajući prekomernu ekspresiju somatostatinskih receptora karakterističnih za ove tumore. Isti receptori prisutni su i u gotovo svim meningiomima, sa ekspresijom somatostatinskih receptora 1 i 2 (SSTR1 / SSTR2), što PRRT čini izvodljivom opcijom lečenja. Višestruke studije su ispitale efikasnost PRRT-a (177Lu-DOTATATE) kod pacijenata sa meningiomima, konstantno demonstrirajući njenu efektivnost, posebno u produžavanju preživljavanja bez progresije (PFS).

Opširnije

Revolucionarni uticaj 68Ga-PSMA PET/CT u lečenju raka prostate

Oslobađajući snagu preciznosti. Revolucionarni uticaj 68Ga-PSMA PET/CT u lečenju raka prostate

 

U domenu medicinske dijagnostike, inovativna procedura 68Ga-PSMA PET/CT pojavila se kao prekretnica, pružajući do sada nemogući uvide u procenu i lečenje karcinoma prostate. Njena izuzetna preciznost omogućava kliničarima vizualizaciju raka prostate na molekularnom nivou. Ona je napravila revoluciju u dijagnostici, stepenovanju i personalizovanim strategijama lečenja raka prostate, konačno poboljšavajući ishode za pacijenata i preoblikujući predeo nege raka prostate. U nastavku je pregled samo nekih od najnovijih studija.

Opširnije

Nuklearna medicina – svestran alat za lečenje mnogih vrsta raka

Nuklearna medicina može pomoći obolelima od raka da žive duže i uživaju u većem kvalitetu života

Nuklearna medicina je najbrže rastuće medicinsko polje, posebno u lečenju raka. Izuzetno je efikasna i sa malo nuspojava, omogućavajući pacijentima produžen i viši kvalitet života u poređenju sa konvencionalnim tretmanima kao što je hemoterapija. Takođe je veoma svestrana i primenjuje se u lečenju različitih vrsta raka. Naša klinika ne samo da pruža najsavremenije tretmane poput radioligandne terapije PSMA sa 177Lu i 225Ac, kao i terapiju 177Lu-Dotatate, već takođe nudi najnoviju dijagnostičku proceduru, 68Ga-FAPI PET/CT. Posebno pogodna za tipove kancera kao što su karcinomi dojke, debelog creva i pankreasa, ova procedura predstavlja pionirski pristup dijagnostičkoj preciznosti. Ovde možete saznati više o FAPI u dijagnostici.

 

177Lu-PSMA terapija je bezbedna i efikasna za osamdesetogodišnjaci

177Lu-PSMA terapija je bezbedna i efikasna za osamdesetogodišnjaci

Studija koja je procenjivala efikasnost i  bezbednost radioligandne terapije 177Lu-PSMA za lečenje metastatskog raka prostate otpornog na kastraciju (mCRPC) kod osamdesetogodišnjaka pokazala je da je radioligandna terapija bezbedna i efikasna i kod starijih pacijenata. Štaviše, pacijenti koji ranije nisu prošli hemoterapiju imali su bolji i dugoročniji odgovor kako u pogledu ukupnog preživljavanja tako i u pogledu preživljavanja bez progresije.

Opširnije

Kombinacija stereotaktičke radioterapije i radioligandne terapije 177Lu-PSMA

Kombinacija stereotaktičke radioterapije i radioligandne terapije 177Lu-PSMA

Izazov radioterapije u lečenju raka leži u postizanju optimalnog nivoa zračenja unutar tumora i metastaza, čime se efikasno eliminišu ćelije raka uz istovremeno minimiziranje oštečenja okolnih zdravih tkiva. Kombinacija stereotaktičke radioterapije (SBRT) i unutrašnje radioligandne terapije (RLT) sa 177Lu-PSMA izgleda da je upravo način da se maksimalno poveća efekat lečenja oligometističkog raka prostate.

Nedavno istraživanje demonstriralo je zapanjujuće povećanje medijalne biološki efektivne doze (BED) do 159 Gy kroz kombinaciju 177Lu-PSMA RLT i SBRT. Ono što je važno, to je postignuto bez značajnih nuspojava, dok samo eksterno zračenje obično ne dostiže 70Gy. SBRT, strateški primenjena nakon RLT, precizno cilja sve preostale PSMA-pozitivne metastaze, koje se pronađe kontrolnom PSMA PET/CT posle RLT-a.

U saradnji sa našim partnerima specijalizovanim za kibernož, SBRT i protonsku terapiju odnosno terapiju jonima ugljenika, naša klinika nudi ove napredne terapije u koordinisanom pristupu. Posvećeni smo tome da našim pacijentima nudimo najsavremeniji onkološki tretman, uz osiguranje najviših standarda nege i preciznosti tokom njihove borbe protiv raka.

68Ga-FAPI superiornija od 18F-FDG

68Ga-FAPI PET/CT superiornija od 18F-FDG u dijagnostici karcinoma pankreasa

Rak je podmukao. Stvara specifičnu vrstu mikrookruženja čak i pre nego što se pojave same ćelije raka, što otežava njegovo dijagnostiku u ključnim ranim fazama. Sa novim "trejserom" za pronađenje alfa receptora FAP na fibroblastima povezanim sa rakom (CAF), sada je moguće otkriti ove otiske raka, slično kao prašak za otiske prstiju. Rana dijagnoza drastično poboljšava donošenje terapijskih odluka, kao što je pokazala najnovija studija.

Druga studija je potvrdila superiornost 68Ga-FAPI PET/CT u odnosu na 18F-FDG, glavni oslonac onkološke dijagnostike, u otkrivanju metastaza i recidiva lokalnog maligniteta uznapredovalog metastatskog karcinoma pankreasa. Štaviše, intenzitet (SUV) lezija na skeneru je bio veći. FAPI cilja na mikrookruženje solidnih tumora, kojimu su karcinomi kao što je sarkom, rak dojke, debelog creva i pankreasa posebno skloni. Nema potrebe reći da preciznija dijagnoza omogućava bolje donošenje terapijskih odluka. 68Ga-FAPI je dostupan u našoj klinici. Kontaktirajte nas za konsultacije i termin.

Više o FAPI dijagnostici pročitajte ovde.

Terbijum-161

Radioligandna terapija sa terbijumom-161

Radioligandna PSMA terapija izotopom lutecija 177Lu pokazala se veoma efikasnom protiv metastatskog raka prostate. Ipak, i dalje postoji udeo pacijenata, na kojih ova terapija ne deluje. Mogući razlog može biti nedovoljna doza radijacije koja se isporučuje ćelijama raka tako da mogu da prežive. Dakle, naučnici sada eksperimentišu sa drugim izotopom terbijum-161 (161Tb) koji emituje širi spektar energije, odnosno konverzije i Ožeovih elektrona pored beta zračenja. Ima svojstva raspadanja slična 177-luteciju, vreme poluraspada od oko 7 dana, ali veću destruktivnu moć zbog ko-emisije konverzije i Ožeovih elektrona. Njihov kratak domet zračenja omogućava mu da oslobodi svu svoju snagu direktno u ćelijama raka bez skoro nikakvog oštećenja susednih zdravih ćelija.

Opširnije

PSMA PET/CT za procenu odgovora na terapiju blokatorima androgenih receptora (enzalutamid)

PSMA PET/CT za procenu odgovora na terapiju blokatorima androgenih receptora (enzalutamid)

PSMA PET/CT je danas prevladavajuća metoda onkološkog stepenovanja karcinoma prostate, posebno vredna ako je u pitanju metastatski rak, i procene podobnosti radioligandne terapije 177Lu-PSMA. Najnovija studija je ustanovila da se može koristiti i za procenu efikasnosti tretmana blokatorima androgenih receptora (ARPI).

Opširnije

Radiofarmakološka terapija napreduje do ranijih stadijuma bolesti

Radiofarmakološka terapija napreduje do ranijih stadijuma bolesti

Ispitivanje PSMAfore Novartis-a (Faza III ispitivanja 177Lu-PSMA-617 kod pacijenata sa mCRPC prije hemoterapiji taksanima) ne samo da je ispunilo svoj primarni cilj preživljavanja bez radiološke progresije (rPFS), već je pokazalo neverovatne rezultate, koji imaju potencijal da promeni kliničku praksu, kako je predstavljeno na konferenciji ESMO 2023. Radioligandna terapija (RLT) sa 177Lu-PSMA-617  kod pacijenata bez prethodne hemoterapije donela je medijanu rPFS od 12 meseci  u poređenju sa samo 5,6 meseci u kontrolnoj grupi na standardnom lečenju. Sa manje nuspojava 3. stepena, radioligandna terapija se takođe bolje toleriše.  Rezultati sugerišu - što se ranije tokom bolesti primenjuje terapija, to je efikasnija. Naše sopstveno kliničko iskustvo u Minute Medical-u takođe potvrđuje ovo u relevantnim slučajevima.

Opširnije

177Lu-DOTATATE efikasna protiv gastroenteropankreatičnih NET-ova G2 i G3

177Lu-DOTATATE pokazala efikasnost protiv G2 i G3 gastroenteropankreatičnih NET-ova

Iako retki i sporo rastući tip raka, neke neuroendokrine tumore (NET) ipak karakteriše brza progresija i loša prognoza. Originalna autorizacija za 177Lu-DOTATATE (Lutathera®) je zasnovana na rezultatima ispitivanja NETTER-1 za neresektabilne NET-ove srednjeg creva. U toku ispitivanja NETTER-2 177Lu-DOTATATE je sada takođe pokazala svoju efikasnost kod pacijenata sa uznapredovalim gastroenteropankreatičnim NET-ovima (GEP-NET) G2 i G3, i pritom - kao početni ili prvi tretman za novodijagnostikovane pacijente.

Dijagnostika FAPi PET

Dijagnostika FAPi PET

Protein aktivacije fibroblasta (FAP) je obilno prisutan u mikrookruženju tumora ili stromi kod više od 90% solidnih tumora, što ga čini obećavajućom metom i za terapeutske i za dijagnostičke primjene. Molekularno snimanje usmjereno na FAP sve je značajnije u dijagnostici raka. Posebno je korisno za tumore s jakom desmoplastičnom reakcijom (formiranje fibroznog tkiva), kao što su rak dojke, debelog creva i pankreasa.

Opširnije

177Lu-PSMA pre hemoterapije

177Lu-PSMA pre hemoterapije

Od završetka kliničkog ispitivanja VISION koje je pokazalo da je 177Lu-PSMA efikasna terapija za metastatski kracinom prostate, otvorilo se sledeće pitanje – deluje li ova terapija još bolje ako se primenena ranije u toku bolesti? Važna studija pokazala je sada da ako se 177Lu-PSMA primenjuje prije hemoterapije zaista je efikasnije.

Meta-analiza je napravlena kako bi se procenio uticaj prethodne hemoterapije taksanom na odgovor i preživljenje pacijenata s mCRPC-om nakon radioligandne terapije 177Lu-PSMA. Objedinila je 13 studija, koje su uključivale 2.068 pacijenata. Rezultati su:

  • Pacijenti koji prethodno nisu primali taksane imali su 1,82 puta veću šansu za biohemijski odgovor, ili 1,8 puta veću šansu da im se PSA neće povećati.
  • Status prethodnog liječenja taksanima bio je prediktor i značajno boljeg preživljenja bez progresije (preko 40%) tako i ukupnog preživljenja (preko 46%).

Drugo kliničko ispitivanje koje je u toku razmatra delotvornost radioligandne terapije 177Lu-PSMA paralelno s anti-hormonalnom terapijom deprivacije androgena. Rezultati se očekuju u Q3 2024.

Personalizovana ciljana radioligandna terapija je složna i vremenski osetljiva

Proizvodnja radioliganda

Proizvodnja radioliganda

Personalizovana ciljana radioligandna terapija je složna i vremenski osetljiva

Proizvodnja radioliganda je izuzetno složen i vremenski osetljiv proces, jer radiofarmake treba "isporučiti" direktno ćelijama raka u roku od najviše nekoliko dana nakon njihove sinteze. To je ono što predstavlja personalizovana ciljana radionuklidna terapija, koja mijenja pravila igre u onkologiji. Posedovanje sopstvene laboratorije i visokostručnih radiohemičara pomaže nam u pružanju usluga našim pacijentima na vreme i uz najveću moguću fleksibilnost.

Hibridno snimanje u dijagnostici raka prostate

Biomarkeri molekularnog snimanja PET-RM sa dualnim tragačem za dijagnostiku klinički značajnog raka prostate

Neki slučajevi raka prostate nikada neće razviti metastaze ili bilo kakve kliničke simptome te se definiraju kao klinički beznačajni. Tačna dijagnoza, koja može razlikovati između klinički značajnih i beznačajnih lezija, dovodi do boljeg upravljanja bolešću. Najnovije istraživanje naše radne grupe pokazalo je da je kombinirano hibridno snimanje pomoću [18F] fluoromethylcholine (FMC) PET i [68Ga]Ga-PSMAHBED-CC konjugata 11 (PSMA)-PET postiglo veću osjetljivost otkrivanja klinički značajnog raka prostate u poređenju sa multiparametričnom magnetnom rezonancom. PSMA PET vodeća je metoda u ovom hibridnom pristupu i zapravo je pouzdanija od samo magnetne rezonance.

 

Statistika klinike o radioligandnoj terapiji 177Lu-PSMA

Kao što su pokazali mnogi istraživanja ciljnoj terapiji sa radioligandima 177Lu-PSMA, smanjenje PSA od preko 50% dovodi do statistički značajnog produženja ukupnog preživljenja. Rezultati naše klinike u poslednje 3 godine nakon skoro 200 tretmana pokazuju ponovljivost ovih podataka. Nakon 3 tretmana 177Lu-PSMA PSA se smanjuje u proseku za 68%. Naši ciljevi ostaju očuvanje stanja remisije i povećanje kvaliteta života naših pacijenata.

EMA odobre Pluvicto®

EMA odobre Pluvicto®

Nakon odobrenja sa strane američke agencije FDA u martu 2022. godine, Evropska agencija za lekove (EMA) u decembru 2022 je takođe odobrila Pluvicto® (lutetium (177Lu) vipivotide tetraxetan) Novartisa kao ciljanu radioligandnu terapiju za lečenje PSMA–pozitivnog metastatskog raka prostate otpornog na kastraciju u poodmakloj fazi. Odobrenje EMA zasnovano je na rezultatima III. faze kliničkog ispitivanja VISION, u kojom je "radioligandna terapija sa 177Lu-PSMA-617 produžila i preživljenje bez radiografske progresije i ukupno preživljenje kada se kombinuje sa standardnim načinom lečenja kod pacijenata sa PSMA-pozitivnim metastatskim rakom prostate otpornim na kastraciju u poodmakloj fazi "[1]. Pluvicto® se koristi zajedno sa terapijom deprivacije androgena (ADT ) kod odraslih osoba, koje su ranije prosli lečenje inhibitorima signala androgenih receptora i hemoterapiju sa taksanima. "Lutecij177-PSMA je razvio Nemački centar za istraživanje raka (DKFZ) u saradnji sa Univerzitetskom bolnicom u Hajdelbergu i Univerzitetom Hajdelberga."[2]

[1] https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2107322

[2] https://www.krebsinformationsdienst.de/aktuelles/2022/news059-metastasierter-prostatakrebs-zulassung-pluvicto-lutetium-177-psma-617-europa.php 

Intervju sa pacijentom

 

Pacijentu A.G., 72 g., molekularnom biologu, dijagnosticiran je metastatski rak prostate u septembru 2018. Nakon konvencionalnog standardnog lečenja (hemoterapija- i antihormonalna terapija) u prostati su i dalje bili prisutni ostaci primarnog tumora te metastaze u limfnim čvorovima i kostima. Do danas A.G. je prošao kroz 9 tretmana (3 kursa) terapije 177Lu-PSMA tokom tri godine,započinjući novi ciklus nakon što bi rutinski kontrolni 68Ga-PSMA PET/CT otkrio PSMA-pozitivne lezije raka. Terapija se je pokazala izuzetno uspešnom za A.G.: visok odgovor i gotovo bez ikakvih nuspojava. Ciljana radioligandna terapija nas mnogo približava cilju da rak prostate postane samo još jedna hronična bolest, koju se može kontrolisati uz istovremeno sačuvanje pristojnog kvaliteta života, slično kao npr. dijabetes.

Ciljana teranostika FAPi za lečenje radiojod-refraktornog diferenciranog raka štitaste žlezde

Ciljana teranostika FAPi za lečenje radiojod-refraktornog diferenciranog raka štitaste žlezde (RR-DTC)

Kliničko ispitivanje terapije lutecijom-177 na osnovu FAPi All India Institute of Medical Sciences u Nju Delhiju je provedeno u cilju istraživanja terapijske efikasnosti i bezbednosti 177Lu-DOTAGA.(SA.FAPi)2 kod pacijenata sa radiojod-refraktornim diferenciranim karcinomom štitaste žlezde. Odobrano je 15 prethodno intenzivno lečenih (min. 2 linije prethodnog lečenja lenvatinibom i/ili sorafenibom) pacijenata sa progresijom bolesti na osnovu FAPI PET/CT snimanja. U proseku su provedene 3 tretmana od 2 GBq u intervalu od 8 nedelja.

Opširnije

TheraP studija upoređuje radioligandnu terapiju lutecijom 177Lu-PSMA-617 sa hemoterapijom kabazitakselom

TheraP studija upoređuje radioligandnu terapiju lutetiumom 177Lu-PSMA-617 sa hemoterapijom kabazitakselom u lečenju raka prostate

TheraP, ispitivanje faze II, u kojem se upoređuje radioligandna terapija lutecijom 177Lu-PSMA-617 s hemoterapijom kabazitakselom, završeno pokazujući jasnu prednost 177Lu-PSMA u odnosu na hemoterapiju.

Opširnije

Evropsko udruženje urologa (EAU) ažurira svoje smernice za rak prostate

Evropsko udruženje urologa (EAU) ažurira svoje smernice za lečenje raka prostate

Nakon završetka istraživanja VISION, urološka udruženja počinju postepeno prilagođavati svoje smernice za rak prostate, kako u dijagnostici, tako i u lečenju. Evropsko udruženje urologa EAU sada preporučuje:

  • PSMA PET/CT (s galijem-68 ili fluorom-18) kao dijagnostičku metodu precizniju od CT-a i scintigrafija kostiju za stepenovanje visokorizičnog raka prostate (PSA > 20 ng/mL, ili GS > 7, ili klinički palpabilni tumor u oba režnja (cT2c)), i
  • 177Lu-PSMA kao terapija izbora za prethodno lečene (ADT) bolesnice s metastatskim karcinomom otpornim na kastraciju (mCRPC) s jednom ili više metastatskih lezija, visoko izraženim PSMA na dijagnostičkom radioaktivno obilježenom PSMA PET/CT.

https://uroweb.org/guidelines/prostate-cancer/summary-of-changes

Oba preporučena postupka dostupna su u našoj klinici. Zakažite svoj termin sada.

Teranostika zasnivana na FAPI za solidne tumore

Nuklearna teranostika: šta je sledeće?

Dok je teranostika neizmerno poboljšala ukupno preživljavanje i kvalitet života pacijenata s neuroendikrinim tumorima  i rakom prostate te postaje najšire prihvaćena, nauka neumorno radi na sledećoj velikoj stvari – univerzalnoj (pan-cancer) teranostici zasnovanoj na proteinu aktivacije fibroblasta (FAP) pronađenom u fibroblastima povezanima sa rakom (CAF). Za mnogi rasprostranjeni karcinomi ovo bi bilo zaista revolucionarno. Prve PET/CT studije sa 68Ga-FAPI na ljudima pokazale su odlične rezultate. Derivat liganda koji je bolje pogodan za terapeutske svrhe je na dohvat ruke.

Opširnije

Koštane metastaze, rak prostate i teranostika

Koštane metastaze, rak prostate i teranostika

Zbog svog jedinstvenog koštanog mikrookruženja, metastaze na kostima česte su kod mnogih vrsta raka, kao što su dojke (70%), prostate (85%), pluća i bubrega (40%). Tumori uglavnom metastaziruju u aksijalni skelet (kosti uzdužne ose i karlice), a ne u apendikularni skelet (kosti gornjeg i donjeg ekstremiteta) uzduž distribucije crvene koštane srži.

Opširnije

Terapija PSMA pod restriktivnijim režimom od 4-nedeljnih intervala

Terapija PSMA pod restriktivnijim režimom od 4-nedeljnih intervala

Koliko često se provodi 177Lu-PSMA terapija? Uobičajeni kurs lečenja se sastoji od 3 tretmana s intervalom od 6 do 8 nedelja između tretmana. Naš restriktivniji protokol lečenja od 3 početna tretmana s intervalom od samo 4 nedelje između pokazao je stopu odgovora veću od 80%, čak i kod prethodno intenzivno lečenih pacijenata koji su već primili nekoliko drugih terapija. U ove terapije nije bitno gdje su metastaze: u limfnim čvorovima, kostima, plućima, jetri ili čak tumor u samoj zoni prostate. Uobičajene "žrtve" PSMA liganda, pljuvačne žlezde i bubrezi, nisu značajno pogođene ovim protokolom. Opširnije pročitajte ovde.

Proverite ostale naučne istraživanja našeg tima na ovu temu.

Ga-68 pokazao se bolji za stepenovanje karcinoma prostate u odnosu na F-18 u digitalnom PSMA-PET/CT skeniranju

Ga-68 pokazao se bolji za stepenovanje karcinoma prostate u odnosu na F-18 u digitalnom PSMA-PET/CT skeniranju

Fluor-18 često je korišćeni izotop za PSMA-PET/CT snimanja kod određivanje stadija karcinoma prostate, zbog dužeg vremena poluraspada i većeg proizvodnog kapaciteta u poređenju sa galijem-68. Najnovija studija je, međutim, pokazala da je Ga-68 bolji zbog nespecifičnog nakupljanja F-18 u kostima rebara i karlice. Bez dodatnih dijagnostičkih metoda ili bilo kakvih morfoloških korelata, to se može pogrešno protumačiti kao metastaza kostiju. Dok se nespecifično nakupljanje u drugim tkivima i fiziološko akumuliranje u ganglijama mogu isfiltrirati, nakupljanje u kostima ima tendenciju dovesti do pogrešnog tumačenja i pogrešne dijagnoze. Metastaze na kostima se ipak javljaju kod 10% bolesnika sa novootkrivenim rakom prostate, i kod 80-90% pacijenata u poodmakloj fazi. Preterano stepenovanje pacijenta može dovesti do neadekvatnih odluka o terapiji, naročito u slučaju ranog biohemijskog recidiva. Pročitajte više.

Terapija 177Lu-PSMA poboljšava kvalitet života kod pacijenata s mCRPC-om

177Lu-PSMA poboljšava kvalitet života kod pacijenata sa mCRPC

Dana 17. septembra 2021. Novartis je objavio najnovije pozitivne nalaze iz ispitivanja VISION: terapija 177Lu-PSMA-617 odgađa pogoršanje fizičkog funkcioniranja i pojavu simptoma bola kod pacijenata s karcinomom prostate mCRPC. Stoga, osim produženja ukupnog preživljenja i perioda bez progresije bolesti, ova revolucionarna terapija takođe poboljšava kvalitet života. Pročitajte više

NCCN dodaje molekularno snimanje PSMA-PET u smernice za rak prostate

Savez centara za rak u SAD-u (NCCN) dodao je molekularno snimanje 68Ga-PSMA-PET svojim kliničkim smernicama za rak prostate

National Comprehensive Cancer Network (NCCN), savez centara za rak u SAD-u, čije se smernice u onkologiji primenjuju na lečenje raka, dodao je molekularno snimanje 68Ga-PSMA-PET svojim kliničkim smernicama za rak prostate. Štaviše, prepoznao je visoku preciznost ovog dijagnostičkog alata kao primarne samostalne metode i ukinuo je konvencionalno snimanje kao neophodan preduslov za PSMA-PET. Pročitajte više u Urology Times.

Radna grupa prof. Hartenbaha demonstrira dijagnostičku vrednost PSMA PET/MRI kod raka prostate

Radna grupa na čelu s prof. Markusom Hartenbahom uspela je pokazati izvanrednu dijagnostičku vrednost PSMA PET/MRI kod raka prostate dokazanog biopsijom. PSMA-PET/MRI omogućava precizno stepenovanje (određivanje stadija) novodijagnosticiranog raka prostate. Pored toga, na bazi informacija dobivenih ovom hibridnom tehnikom snimanja promenjene su strategije lečenja kod gotovo trećine pacijenata. Naučni rad objavljen je u časopisu Clinical Cancer Research.

Radna grupa prof. Hartenbaha demonstrira superiornost PSMA PET-a u dijagnostici recidiva raka prostate

Radna grupa na čelu sa prof. Markusom Hartenbahom uspela je dokazati da PSMA PET nadmašuje druge metode u dijagnostici biohemijskog recidiva raka prostate, čak i sa niskom vrednošću PSA. Štaviše, ova dijagnostička metoda dodaje značajne informacije standardnom CT/MRI, menjajući strategije lečenja kod značajnog broja pacijenata. PSMA-pozitivne lezije otkrivene su kod 85,5% pacijenata, dok 57,3% nije imalo sumnjive lezije prema nalazima MRI ili CT-a. Stope detekcije bile su 65% za vrednost PSA od 0,2 do <0,5 ng/ml, 85,7% za 0,5 do <1, 85,7% za 1 do <2 i 100% za ≥2. PSMA-PET promenilo je terapijske odluke kod 74,6% pacijenata (p < 0,001), od koji je 86% razmatrano za terapije usmerene na metastaze. Naučni rad objavljen je u časopisu „European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging”.