Loading…
  • Therapie der Zukunft: we fight your cancer

Dijagnostika FAPi PET

Dijagnostika FAPi PET

Protein aktivacije fibroblasta (FAP) je obilno prisutan u mikrookruženju tumora ili stromi od preko 90% čvrstih tumora, što ga čini obećavajućom metom i u terapeutske i dijagnostičke svrhe metodom molekularnog snimanja. Molekularno snimanje ciljano na FAP brzo se širi u dijagnostici raka. Posebno je korisno za tumore sa jakom desmoplastičnom reakcijom (formiranje fibroznog tkiva), kao što su rak dojke, debelog creva i pankreasa.

Opširnije

177Lu-PSMA pre hemoterapije

177Lu-PSMA pre hemoterapije

Od završetka studiji VISION koja je pokazala da je 177Lu-PSMA efikasan tretman protiv metastatskog kracinoma prostate, pojavilo se sledeće pitanje – da li deluje još bolje ako se primeni ranije tokom bolesti? Važna studija je sada pokazala da je 177Lu-PSMA primenjen pre hemoterapije zaista efikasnije.

Meta-analiza je tako napravlena da proceni uticaj prethodne hemoterapije na odgovor i preživljavanje kod pacijenata sa mCRPC posle 177Lu-PSMA RLT. Kombinovani su 13 studija u kojima je učestvovalo 2.068 pacijenata. Rezultati su bili:

  • Pacijenti bez prethodne hemoterapije imali su 1,82 puta veću šansu da imaju biohemijski odgovor, ili 1,8 puta veću šansu da se PSA ne poveća.
  • Status bez hemioterapiji je bio je prediktor kako značajno boljeg preživljavanja bez progresije (veće od 40%) tako i ukupnog preživljavanja (veće od 46%).

Još jedno kliničko ispitivanje koje je u toku razmatra njegovu delotvornost paralelno sa anti-hormonalnom terapijom deprivacije androgena. Rezultati se očekuju u Q3 2024.

Personalizovana ciljana radioligandna terapija je složna i vremenski osetljiva

Proizvodnja radioliganda

Proizvodnja radioliganda

Personalizovana ciljana radioligandna terapija je složna i vremenski osetljiva

Proizvodnja radioliganda je izuzetno složen i vremenski osetljiv proces, jer radiofarmaceutici treba da se "isporuči" direktno ćelijama raka u roku od nekoliko dana nakon sintetizovanja. To je ono što predstavlja personalizovana ciljana radionuklidna terapija, game-changer u onkologiji. Imati sopstvenu laboratorija i veoma nadležnih radiohemičara pomaže nam da da brinemo o našim  pacijentima na vreme i sa najvećom mogućom fleksibilnošću.

Hibridno snimanje u dijagnostici raka prostate

Biomarkeri molekularnog snimanja PET-RM sa dualnim tragačem za dijagnostiku klinički značajnog raka prostate

Neki slučajevi raka prostate nikada neće razviti metastaze ili bilo kakve kliničke simptome i definišu se kao klinički beznačajni. Tačna dijagnoza, koja u stanju da razlikuje klinički značajne i beznačajne žarišta, dovodi do boljeg upravljanja bolešću. Najnovije istraživanje naše radne grupe pokazalo je da je kombinovano hibridno snimanje pomoću [18F] fluoromethylcholine (FMC) PET i [68Ga]Ga-PSMAHBED-CC konjugacija 11 (PSMA)-PET postiglo veću osjetljivost za otkrivanje klinički značajnog raka prostate u poređenju sa multiparametričnom magnetnom rezonancom. PSMA PET je vodeća metoda u ovom hibridnom pristupu i zapravo je pouzdanija od samo magnetne rezonance.

Statistika klinike o radioligandnoj terapiji 177Lu-PSMA

Kao što su pokazali mnogi istraživanja ciljnoj terapiji sa radioligandima 177Lu-PSMA, smanjenje PSA od preko 50% dovodi do statistički značajnog produženja ukupnog preživljavanja. Rezultati naše klinike u poslednje 3 godine nakon skoro 200 tretmana pokazuju ponovljivost ovih podataka. Posle 3 tretmana 177Lu-PSMA PSA se smanjuje u proseku za 68%. Očuvanje remisije i povećanje kvaliteta života naših pacijenata ostaju naši ciljevi.

EMA odobre Pluvicto®

EMA odobre Pluvicto®

Nakon odobrenja sa strane FDA u martu 2022. godine, Evropska agencija za lekove (EMA) je takođe odobrila Pluvicto® (lutetium (177Lu) vipivotide tetraxetan) Novartisa u decembru 2022 kao ciljanu radioligandnu terapiju za lečenje PSMA–pozitivnog metastatskog raka prostate otpornog na kastraciju u poodmakloj fazi. Odobrenje EMA zasnovano je na rezultatima kliničkog ispitivanja faze III VISION, u kojom je "radioligandna terapija sa 177Lu-PSMA-617 produžila kao preživljavanje bez radiografske progresije tako i ukupno preživljavanje kada se kombinuje sa standardnim načinom lečenja kod pacijenata sa PSMA-pozitivnim metastatskim rakom prostate otpornim na kastraciju u poodmakloj fazi "[1]. Pluvicto® se koristi zajedno sa terapijom deprivacije androgena (ADT ) kod odraslih osoba, koje su ranije prosli lečenje inhibitorima signala androgenih receptora i hemoterapiju sa taksanima. "Lutetium-177-PSMA je razvio Nemački centar za istraživanje raka (DKFZ) u saradnji sa Univerzitetskom bolnicom u Hajdelbergu i Univerzitetom Hajdelberga."[2]

[1] https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2107322

[2] https://www.krebsinformationsdienst.de/aktuelles/2022/news059-metastasierter-prostatakrebs-zulassung-pluvicto-lutetium-177-psma-617-europa.php 

Intervju sa pacijentom

 

Pacijentu A.G., 72 godine, samom molekularnom biologu, dijagnosticiran je metastatski rak prostate u septembru 2018. Posle konvencionalne standardne nege (hemoterapija- i antihormonalna terapija) još uvek su postojali zaostaci primarnog tumora u prostati, kao i metastaze u limfnim čvorovima i kostiju. Do sad A.G. je prošao kroz 9 tretmana (3 kursa) 177Lu-PSMA terapije u toku tri godine, inicirajući novi kurs svaki put kad rutinska kontrola 68Ga-PSMA PET/CT je pokazivala žarišta raka, koji ekspresiraju PSMA. Terapija se je pokazala izuzetno uspešnom za A.G.: visok odgovor i skora bez nuspojava. Ciljana radioligandna terapija nas mnogo približava cilju da rak prostate bude samo još jedna hronična bolest, koju se može kontrolisati istovremeno čuvajući pristojan kvalitet života, slično kao npr. dijabetes.

Ciljana teranostika na osnovu FAPi za lečenje diferenciranog karcinoma štitaste žlezde otpornog na radio-jod

Ciljana teranostika na osnovu FAPi za lečenje diferenciranog karcinoma štitaste žlezde otpornog na radio-jod

Kliničko ispitivanje All India Institute of Medical Sciences u Nju Delhiju terapije sa Lutecijumom-177 na osnovu FAPi je provedeno u cilju istraživanja terapijske efikasnosti i bezbednosti 177Lu-DOTAGA.(SA.FAPi)2 kod pacijenata sa diferenciranim karcinomom štitaste žlezde, otpornim na radio-jod. Izabrano je 15 prethodno lečenih (min. 2 tipa prethodnog lečenja lenvatinibom i/ili sorafenibom) pacijenata sa progresijom bolesti na osnovu FAPI PET/CT. U proseku 3 sesije od 2 GBq su provedene u intervalu od 8 nedelja.

Opširnije

Evropsko udruženje urologa (EAU) aktualizira svoje smernice za rak prostate

Evropsko udruženje urologa (EAU) aktualizira svoje smernice za rak prostate

Nakon završetka istraživanja Vision, udruženja urologa počinju postepeno da prilagođavaju svoje smernice za rak prostate, kako u dijagnostici, tako i u lečenju. Evropsko udruženje urologa EAU sada preporučuje:

  • PSMA PET/CT (sa galijom-68 ili fluorom-18) kao dijagnostički metod precizniji od CT-a i scintigrafija kostiju za stepenovanje visokorizičnog raka prostate (PSA > 20 ng/mL, ili GS > 7, ili klinički opipljiv tumor u oba režnja (cT2c)) i
  • 177Lu-PSMA kao terapija izbora za prethodno lečene (ADT) bolesnice s metastatskim karcinomom otpornim na kastraciju (mCRPC) sa jednom ili više metastatskih lezija, koji izražavaju visoki nivo PSMA na dijagnostičkom radioaktivno označenom PSMA PET/CT.

https://uroweb.org/guidelines/prostate-cancer/summary-of-changes

Oba dva su dostupne u našoj klinici. Zakažite sastanak odmah.

FAPI

Nuklearna teranostika: šta je sledeće?

Dok je teranostika neizmerno poboljšala ukupno preživljavanje i kvalitet života obolelih od NET-a i raka prostate i sve više postaje mejnstrim, nauka neumorno radi na sledećoj velikoj stvari – univerzalnoj (pan-cancer) teranostici zasnovanoj na proteinu aktivacije fibroblasta (FAP) koji se nalazi u fibroblastima povezanima sa rakom (CAF). Za mnogi rasprostranjeni karcinomi ovo bi bilo zaista revolucionarno. Prve PET/CT studije sa 68Ga-FAPI pokazale su odlične rezultate. Derivat liganda koji je bolje pogodan za terapeutske svrhe je na dohvat ruke.

Opširnije

Koštane metastaze, rak prostate i teranostika

Koštane metastaze, rak prostate i teranostika

Metastaze kostiju su čest sekundarni rak mnogih vrsta raka, kao što su dojke (70%), prostate (85%), rak pluća i bubrega (40%), zbog unikatnog mikrookruženja kostiju. Tumori uglavnom metastaziruju u aksijalni skelet (kosti uzdužne ose i karlice) umesto u apendikularni skelet (kosti gornjeg i donjeg ekstremiteta) duž raspodele crvene koštane srži.

Opširnije

PSMA terapija pod restriktivnijim režimom 4-nedeljnog intervala

PSMA terapija pod restriktivnim režimom sa intervalom 4 nedelje

Kako se sprovodi PSMA terapija? Uobičajeni ciklus se sastoji od 3 tretmana sa intervalima od 6 do 8 nedelja između njih. Naš režim lečenja, koji je restrikivniji - intervali između tretmana su smanjeni na samo 4 nedelje – je demonstrirao efikasnost od preko 80%, čak i kod pacijenata koji su već prošli nekoliko drugih terapija. Za ovaj tretman ne igra ulogu gde su se pojavile metastaze: limfni čvorovi, kosti, pluća, jetra ili čak tumor u samoj zoni prostate. Uobičajene "žrtve" PSMA liganda, pljuvačne žlezde i bubrezi, nisu značajno pogođene ovim režimom. Opširnije pročitajte ovde.

Proverite ostale naučne istrage našeg tima na tu temu.

Ga-68 pokazuje superiornost prema F-18 u digitalnim PSMA-PET/CT za stepenovanje karcinoma prostate

Galij-68 je pokazao superiornost prema fluoru-18 u digitalnim PSMA-PET/CT skenerima za stepenovanje karcinoma prostate

Fluor-18 je često korišćen izotop za sprovođenje PSMA-PET/CT za procenu stadije karcinoma prostate, zbog dužeg vremena poluraspada i većeg proizvodnog kapaciteta u poređenju sa galijom-68. Najnovija studija je, međutim, pokazala superiornost Ga-68, zbog nespecifičnog akumuliranja F-18 u kostima rebara i karlice. Bez dodatnoj dijagnostike ili bilo kakvih morfoloških korelacija, ovo se može pogrešno protumačiti kao metastaza kostiju. Dok se nespecifično akumuliranje u drugim tkivima i fiziološko akumuliranje u ganglijama mogu isfiltrirati, akumuliranje u kostima ima tendenciju da dovede do pogrešnog tumačenja i pogrešne dijagnoze. Metastaze kostiju se ipak javljaju kod 10% pacijenata sa novo diagnostikovanim rakom prostate, i 80-90% pacijenata u poodmakloj fazi. Preterano stepenovanje pacijenta može izazivati neadekvatne odluke o terapiji, naročito u slučaju ranog biohemijskog recidiva. Pročitajte više.

PSMA terapija poboljšava kvalitet života kod pacijenata sa mCRPC

177Lu-PSMA poboljšava kvalitet života kod pacijenata sa mCRPC

U petak, 17. septembra 2021. godine, Novartis je saopštio najnoviji pozitivni nalaz sa istraživanja VISION: 177Lu-PSMA-617 terapija odlaže pogoršanje fizičkog funkcionisanja i simptome bola kod pacijenata sa karcinomom prostate mCRPC. Pored produženja ukupnog preživljavanja i progres-free perioda, ova probojna terapija takođe poboljšava kvalitet života. Pročitajte više

Objavljeni rezultati istraživanija VISION faze III

Novartis je 23 marta 2021 objavio pozitivne rezultate istraživanija faze III s ciljanom terapijom radionuklidima 177Lu-PSMA-617 na bolesnicima s metastatskim karcinomom otpornim na kastraciju (mCRPC) nakon hemoterapije lijekovima taksanima i nekoliko terapija deprivacije androgena (ADT).

Tokom srednjeg (median) trajanja od 20,9 mjeseci, terapija je pokazala prosečno (median) produzenje ukupnog preživljavanja od 4,0 mjeseca, kao i proges-free perioda od 5,3 mjeseca u poredjenju sa kontrolnom grupom koja je bila tretirana samo standardnim terapijama.

Daljnje analize podgrupa pokazale su dosljednost u prednostima terapije 177Lu-PSMA-617 bez obzira na korištenu standardnu terapiju, demografske karakteristike i karakteristike bolesti. Pad antigena specifičnog za prostatu (PSA) od 50% do 80% (povećanje PSA je obično povezano s rastom tumora) je bio znatno češće zabiljezen unutar grupe 177Lu-PSMA-617.

Ovi ohrabrujući rezultati doveli su Novartis do pokretanja novih ispitivanja faze III kod bolesnika koji još nisu bili tretirani hemoterapijom, kao i u još ranijoj fazi kada se kombinira 177Lu-PSMA-617 s hormonalnom terapijom.

Radna grupa prof. Hartenbaha demonstrira dijagnostičku vrednost PSMA PET/MRI kod raka prostate

Radna grupa pod rukovodstvom profesora Markusa Hartenbaha uspela je da demonstrira izuzetnu dijagnostičku vrednost PSMA PET/MRI kod raka prostate otkrivenog biopsijom. PSMA-PET/MRI može da obezbedi preciznu procenu stadije novo dijagnostikivanog raka prostate. Pored toga, strategije lečenja su se promenili kod skoro trećine pacijenata zbog informacija, koju je obezbedila ova hibridna vizualizacija. Naučni rad objavljen je u časopisu Clinical Cancer Research.

Radna grupa na čelu sa prof.dr. Hartenbahom demonstrira superiornost PSMA PET-a u dijagnozi recidiva raka prostate

Radna grupa na čelu sa prof.dr. Markusom Hartenbahom uspela je da demonstrira superiornost PSMA PET-a u dijagnozi biohemijskog recidiva raka prostate, čak i sa niskom vrednošću PSA. Štaviše, ova dijagnostička metoda dodaje značajne informacije standardnoj CT/MR, menjajući strategije terapiji kod značajnog broja pacijenata. PSMA-pozitivne lezije otkrivene su kod 85,5 odsto pacijenata, dok 57,3 odsto nije imalo sumnjive korelate prema izveštajima magnetne rezonance ili CT-a. Stope detekcije bile su 65 odsto za PSA vrednost od 0,2 do <0,5 ng/ml, 85,7 odsto za 0,5 do <1, 85,7 odsto za 1 do <2 i 100 odsto za ≥2. PSMA-PET je promenio terapijske odluke kod 74,6 odsto pacijenata (p < 0,001), a 86 odsto njih se razmatralo za terapije usmerene na metastaze. Naučni rad objavljen je u časopisu „European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging”.