Loading…
  • Therapie der Zukunft: we fight your cancer
  • Terapija budućnosti: borimo se protiv Vašeg raka

Intervju sa pacijentom

 

Pacijentu A.G., 72 g., molekularnom biologu, dijagnosticiran je metastatski rak prostate u septembru 2018. Nakon konvencionalnog standardnog lečenja (hemoterapija- i antihormonalna terapija) u prostati su i dalje bili prisutni ostaci primarnog tumora te metastaze u limfnim čvorovima i kostima. Do danas A.G. je prošao kroz 9 tretmana (3 kursa) terapije 177Lu-PSMA tokom tri godine,započinjući novi ciklus nakon što bi rutinski kontrolni 68Ga-PSMA PET/CT otkrio PSMA-pozitivne lezije raka. Terapija se je pokazala izuzetno uspešnom za A.G.: visok odgovor i gotovo bez ikakvih nuspojava. Ciljana radioligandna terapija nas mnogo približava cilju da rak prostate postane samo još jedna hronična bolest, koju se može kontrolisati uz istovremeno sačuvanje pristojnog kvaliteta života, slično kao npr. dijabetes.