Loading…
  • Therapie der Zukunft: we fight your cancer
  • Terapija budućnosti: borimo se protiv Vašeg raka

177Lu-PSMA terapija je bezbedna i efikasna za osamdesetogodišnjaci

177Lu-PSMA terapija je bezbedna i efikasna za osamdesetogodišnjaci

Studija koja je procenjivala efikasnost i  bezbednost radioligandne terapije 177Lu-PSMA za lečenje metastatskog raka prostate otpornog na kastraciju (mCRPC) kod osamdesetogodišnjaka pokazala je da je radioligandna terapija bezbedna i efikasna i kod starijih pacijenata. Štaviše, pacijenti koji ranije nisu prošli hemoterapiju imali su bolji i dugoročniji odgovor kako u pogledu ukupnog preživljavanja tako i u pogledu preživljavanja bez progresije.

  Sa prethodnom hemoterapijom Bez prethodne hemoterapije
Odgovor na nivou PSA

38.7%

51%

Ukupno preživljavanje

6.5 mjeseca

10.5 mjeseca

Preživljavanja bez progresije

11.8 mjeseca

20.7 mjeseca

Broj nuspojava 3. stepena posle tretmana bio je nizak, što potkrjepljuje zaključak da je radioligandna terapija 177Lu-PSMA bezbedna i efikasna opcija za starije pacijente.