Loading…
  • Therapie der Zukunft: we fight your cancer
  • Terapija budućnosti: borimo se protiv Vašeg raka

Kombinacija stereotaktičke radioterapije i radioligandne terapije 177Lu-PSMA

Kombinacija stereotaktičke radioterapije i radioligandne terapije 177Lu-PSMA

Izazov radioterapije u lečenju raka leži u postizanju optimalnog nivoa zračenja unutar tumora i metastaza, čime se efikasno eliminišu ćelije raka uz istovremeno minimiziranje oštečenja okolnih zdravih tkiva. Kombinacija stereotaktičke radioterapije (SBRT) i unutrašnje radioligandne terapije (RLT) sa 177Lu-PSMA izgleda da je upravo način da se maksimalno poveća efekat lečenja oligometističkog raka prostate.

Nedavno istraživanje demonstriralo je zapanjujuće povećanje medijalne biološki efektivne doze (BED) do 159 Gy kroz kombinaciju 177Lu-PSMA RLT i SBRT. Ono što je važno, to je postignuto bez značajnih nuspojava, dok samo eksterno zračenje obično ne dostiže 70Gy. SBRT, strateški primenjena nakon RLT, precizno cilja sve preostale PSMA-pozitivne metastaze, koje se pronađe kontrolnom PSMA PET/CT posle RLT-a.

U saradnji sa našim partnerima specijalizovanim za kibernož, SBRT i protonsku terapiju odnosno terapiju jonima ugljenika, naša klinika nudi ove napredne terapije u koordinisanom pristupu. Posvećeni smo tome da našim pacijentima nudimo najsavremeniji onkološki tretman, uz osiguranje najviših standarda nege i preciznosti tokom njihove borbe protiv raka.