Loading…
  • Therapie der Zukunft: we fight your cancer
  • Terapija budućnosti: borimo se protiv Vašeg raka

68Ga-FAPI superiornija od 18F-FDG

68Ga-FAPI PET/CT superiornija od 18F-FDG u dijagnostici karcinoma pankreasa

Rak je podmukao. Stvara specifičnu vrstu mikrookruženja čak i pre nego što se pojave same ćelije raka, što otežava njegovo dijagnostiku u ključnim ranim fazama. Sa novim "trejserom" za pronađenje alfa receptora FAP na fibroblastima povezanim sa rakom (CAF), sada je moguće otkriti ove otiske raka, slično kao prašak za otiske prstiju. Rana dijagnoza drastično poboljšava donošenje terapijskih odluka, kao što je pokazala najnovija studija.

Druga studija je potvrdila superiornost 68Ga-FAPI PET/CT u odnosu na 18F-FDG, glavni oslonac onkološke dijagnostike, u otkrivanju metastaza i recidiva lokalnog maligniteta uznapredovalog metastatskog karcinoma pankreasa. Štaviše, intenzitet (SUV) lezija na skeneru je bio veći. FAPI cilja na mikrookruženje solidnih tumora, kojimu su karcinomi kao što je sarkom, rak dojke, debelog creva i pankreasa posebno skloni. Nema potrebe reći da preciznija dijagnoza omogućava bolje donošenje terapijskih odluka. 68Ga-FAPI je dostupan u našoj klinici. Kontaktirajte nas za konsultacije i termin.

Više o FAPI dijagnostici pročitajte ovde.