Loading…
  • Therapie der Zukunft: we fight your cancer
  • Terapija budućnosti: borimo se protiv Vašeg raka

Nuklearna medicina – svestran alat za lečenje mnogih vrsta raka

Nuklearna medicina može pomoći obolelima od raka da žive duže i uživaju u većem kvalitetu života

Nuklearna medicina je najbrže rastuće medicinsko polje, posebno u lečenju raka. Izuzetno je efikasna i sa malo nuspojava, omogućavajući pacijentima produžen i viši kvalitet života u poređenju sa konvencionalnim tretmanima kao što je hemoterapija. Takođe je veoma svestrana i primenjuje se u lečenju različitih vrsta raka. Naša klinika ne samo da pruža najsavremenije tretmane poput radioligandne terapije PSMA sa 177Lu i 225Ac, kao i terapiju 177Lu-Dotatate, već takođe nudi najnoviju dijagnostičku proceduru, 68Ga-FAPI PET/CT. Posebno pogodna za tipove kancera kao što su karcinomi dojke, debelog creva i pankreasa, ova procedura predstavlja pionirski pristup dijagnostičkoj preciznosti. Ovde možete saznati više o FAPI u dijagnostici.