Loading…
  • Therapie der Zukunft: we fight your cancer
  • Terapija budućnosti: borimo se protiv Vašeg raka

Revolucionarni uticaj 68Ga-PSMA PET/CT u lečenju raka prostate

Oslobađajući snagu preciznosti. Revolucionarni uticaj 68Ga-PSMA PET/CT u lečenju raka prostate

 

U domenu medicinske dijagnostike, inovativna procedura 68Ga-PSMA PET/CT pojavila se kao prekretnica, pružajući do sada nemogući uvide u procenu i lečenje karcinoma prostate. Njena izuzetna preciznost omogućava kliničarima vizualizaciju raka prostate na molekularnom nivou. Ona je napravila revoluciju u dijagnostici, stepenovanju i personalizovanim strategijama lečenja raka prostate, konačno poboljšavajući ishode za pacijenata i preoblikujući predeo nege raka prostate. U nastavku je pregled samo nekih od najnovijih studija.

Scintigrafija kostiju se pokazala kao manje precizna u početnom stepenovanju raka prostate, često pružajući preuveličane rezultate. Nedavna multicentrična studija koja je uporedila scintigrafiji kostiju i PSMA PET-a sa 167 pacijenata otkrila je da je zapanjujućih 57% pozitivnih skena, zapravo, lažno pozitivni. To ukazuje da značajan deo pacijenata kojim su skeniranjem kostiju identifikovani metastazi niskog volumena može, u stvarnosti, imati samo lokalizovanu bolest. Ovo očigledno ima implikacije za donošenje terapijskih odluka ali može negativno uticati i na psihološko blagostanje pacijenata.

Dalje istraživanje imalo je za cilj procenu dodatne prognostičke vrednosti prehirurške PSMA-PET za predviđanje biohemijskg recidiva (BCR). Kod pacijenata sa visokorizičnim karcinomom prostate, PSMA-PET pre operacije zaista pomaže da se proceni rizik ponavljanja raka tačnije nego što isključivo postojeća metoda procene rizika CAPRA ili posthirurška CAPRA-S. Rezultati ukazuju da je prehirurška PSMA-PET vredan alat za bolje razumevanje rizika povratka raka nakon operacije kod ovih pacijenata.

Još jedno istraživanje sugeriše da procena odnosa volumena tumora prema obimu pljuvačke žlezde (PSG score) uz pomoć 68Ga-PSMA PET može pomoći u predviđanju kako će terapija 177Lu-PSMA delovati kod pacijenta sa mCRPC. Šta više taj odnos, to su bolji rezultati tretmana. Veći odnos PSG-a korelirao je sa jačim smanjenjem PSA, dužim periodom bez progresije i dužim ukupnim preživljavanjem.

U našoj klinici prioritet dajemo naprednim dijagnostičkim procedurama, kao što su:

Nemojte se zadovoljiti ničim manje od vrhunske izvrsnosti.