Loading…
  • Therapie der Zukunft: we fight your cancer
  • Terapija budućnosti: borimo se protiv Vašeg raka

177Lu-DOTATATE efikasna protiv gastroenteropankreatičnih NET-ova G2 i G3

177Lu-DOTATATE pokazala efikasnost protiv G2 i G3 gastroenteropankreatičnih NET-ova

Iako retki i sporo rastući tip raka, neke neuroendokrine tumore (NET) ipak karakteriše brza progresija i loša prognoza. Originalna autorizacija za 177Lu-DOTATATE (Lutathera®) je zasnovana na rezultatima ispitivanja NETTER-1 za neresektabilne NET-ove srednjeg creva. U toku ispitivanja NETTER-2 177Lu-DOTATATE je sada takođe pokazala svoju efikasnost kod pacijenata sa uznapredovalim gastroenteropankreatičnim NET-ovima (GEP-NET) G2 i G3, i pritom - kao početni ili prvi tretman za novodijagnostikovane pacijente.