Loading…
  • Therapie der Zukunft: we fight your cancer
  • Terapija budućnosti: borimo se protiv Vašeg raka

Terapija 177Lu-PSMA poboljšava kvalitet života kod pacijenata s mCRPC-om

177Lu-PSMA poboljšava kvalitet života kod pacijenata sa mCRPC

Dana 17. septembra 2021. Novartis je objavio najnovije pozitivne nalaze iz ispitivanja VISION: terapija 177Lu-PSMA-617 odgađa pogoršanje fizičkog funkcioniranja i pojavu simptoma bola kod pacijenata s karcinomom prostate mCRPC. Stoga, osim produženja ukupnog preživljenja i perioda bez progresije bolesti, ova revolucionarna terapija takođe poboljšava kvalitet života. Pročitajte više