Loading…
  • Therapie der Zukunft: we fight your cancer
  • Terapija budućnosti: borimo se protiv Vašeg raka

NCCN dodaje molekularno snimanje PSMA-PET u smernice za rak prostate

Savez centara za rak u SAD-u (NCCN) dodao je molekularno snimanje 68Ga-PSMA-PET svojim kliničkim smernicama za rak prostate

National Comprehensive Cancer Network (NCCN), savez centara za rak u SAD-u, čije se smernice u onkologiji primenjuju na lečenje raka, dodao je molekularno snimanje 68Ga-PSMA-PET svojim kliničkim smernicama za rak prostate. Štaviše, prepoznao je visoku preciznost ovog dijagnostičkog alata kao primarne samostalne metode i ukinuo je konvencionalno snimanje kao neophodan preduslov za PSMA-PET. Pročitajte više u Urology Times.

Odgovori