Loading…
  • Therapie der Zukunft: we fight your cancer
  • Terapija budućnosti: borimo se protiv Vašeg raka

Personalizovana ciljana radioligandna terapija je složna i vremenski osetljiva

Proizvodnja radioliganda

Proizvodnja radioliganda

Personalizovana ciljana radioligandna terapija je složna i vremenski osetljiva

Proizvodnja radioliganda je izuzetno složen i vremenski osetljiv proces, jer radiofarmake treba "isporučiti" direktno ćelijama raka u roku od najviše nekoliko dana nakon njihove sinteze. To je ono što predstavlja personalizovana ciljana radionuklidna terapija, koja mijenja pravila igre u onkologiji. Posedovanje sopstvene laboratorije i visokostručnih radiohemičara pomaže nam u pružanju usluga našim pacijentima na vreme i uz najveću moguću fleksibilnost.