Loading…
  • Therapie der Zukunft: we fight your cancer
  • Terapija budućnosti: borimo se protiv Vašeg raka

Hibridno snimanje u dijagnostici raka prostate

Biomarkeri molekularnog snimanja PET-RM sa dualnim tragačem za dijagnostiku klinički značajnog raka prostate

Neki slučajevi raka prostate nikada neće razviti metastaze ili bilo kakve kliničke simptome te se definiraju kao klinički beznačajni. Tačna dijagnoza, koja može razlikovati između klinički značajnih i beznačajnih lezija, dovodi do boljeg upravljanja bolešću. Najnovije istraživanje naše radne grupe pokazalo je da je kombinirano hibridno snimanje pomoću [18F] fluoromethylcholine (FMC) PET i [68Ga]Ga-PSMAHBED-CC konjugata 11 (PSMA)-PET postiglo veću osjetljivost otkrivanja klinički značajnog raka prostate u poređenju sa multiparametričnom magnetnom rezonancom. PSMA PET vodeća je metoda u ovom hibridnom pristupu i zapravo je pouzdanija od samo magnetne rezonance.