Loading…
  • Therapie der Zukunft: we fight your cancer
  • Terapija budućnosti: borimo se protiv Vašeg raka

Statistika klinike o radioligandnoj terapiji 177Lu-PSMA

Kao što su pokazali mnogi istraživanja ciljnoj terapiji sa radioligandima 177Lu-PSMA, smanjenje PSA od preko 50% dovodi do statistički značajnog produženja ukupnog preživljenja. Rezultati naše klinike u poslednje 3 godine nakon skoro 200 tretmana pokazuju ponovljivost ovih podataka. Nakon 3 tretmana 177Lu-PSMA PSA se smanjuje u proseku za 68%. Naši ciljevi ostaju očuvanje stanja remisije i povećanje kvaliteta života naših pacijenata.