Loading…
  • Therapie der Zukunft: we fight your cancer
  • Terapija budućnosti: borimo se protiv Vašeg raka

EMA odobre Pluvicto®

EMA odobre Pluvicto®

Nakon odobrenja sa strane američke agencije FDA u martu 2022. godine, Evropska agencija za lekove (EMA) u decembru 2022 je takođe odobrila Pluvicto® (lutetium (177Lu) vipivotide tetraxetan) Novartisa kao ciljanu radioligandnu terapiju za lečenje PSMA–pozitivnog metastatskog raka prostate otpornog na kastraciju u poodmakloj fazi. Odobrenje EMA zasnovano je na rezultatima III. faze kliničkog ispitivanja VISION, u kojom je "radioligandna terapija sa 177Lu-PSMA-617 produžila i preživljenje bez radiografske progresije i ukupno preživljenje kada se kombinuje sa standardnim načinom lečenja kod pacijenata sa PSMA-pozitivnim metastatskim rakom prostate otpornim na kastraciju u poodmakloj fazi "[1]. Pluvicto® se koristi zajedno sa terapijom deprivacije androgena (ADT ) kod odraslih osoba, koje su ranije prosli lečenje inhibitorima signala androgenih receptora i hemoterapiju sa taksanima. "Lutecij177-PSMA je razvio Nemački centar za istraživanje raka (DKFZ) u saradnji sa Univerzitetskom bolnicom u Hajdelbergu i Univerzitetom Hajdelberga."[2]

[1] https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2107322

[2] https://www.krebsinformationsdienst.de/aktuelles/2022/news059-metastasierter-prostatakrebs-zulassung-pluvicto-lutetium-177-psma-617-europa.php