Loading…
  • Therapie der Zukunft: we fight your cancer
  • Terapija budućnosti: borimo se protiv Vašeg raka

Smernici EANM i SNMMI za PSMA PET/CT

Zajednički smernici EANM / SNMMI za proceduru PET/CT za molekularnu dijagnostiku karcinoma prostate 2.0

EANM i SNMMI ažurirali su svoje zajedničke smernice za proceduru PSMA PET/CT molekularnog snimanja karcinoma prostate. "Ove smernice pomaže lekarima u preporuci, sticanju, tumačenju i izvješćivanju o rezultatima PSMA PET/CT za početnu dijagnozu i stepenovanje karcinoma prostate. ... Ovaj dokument opisuje selekciju pacijenata, sticanje PET/CT, tumačenje slike i pripreme kliničkog izveštaja. Konkretni saveti daju se za najčešće dostupne PSMA radioligande i za kliničke scenarije sa čestom upotrebom PET/CT- a, uključujući stepenovanje i procenu podobnosti radioligandne terapije PSMA."