Loading…
  • Therapie der Zukunft: we fight your cancer
  • Terapija budućnosti: borimo se protiv Vašeg raka

Objavljeni rezultati istraživanija VISION faze III

Dana 23 marta 2021. Novartis je objavio pozitivne rezultate III. faze istraživanija VISION ciljanoj terapiji radionuklidima 177Lu-PSMA-617 na bolesnicima s metastatskim karcinomom otpornim na kastraciju (mCRPC) nakon hemoterapije taksanom i nekoliko ciklusa deprivacije androgena (ADT).

Tokom srednjeg (median) trajanja od 20,9 mjeseci, terapija je pokazala prosečno (median) produzenje ukupnog preživljenja od 4,0 mjeseca, kao i progres-free perioda od 5,3 mjeseca u poredjenju s kontrolnom grupom, koju su podvrgnuli samo standardnim terapijama.

Daljnje analize podgrupa pokazale su dosljednost u prednostima terapije 177Lu-PSMA-617 bez obzira na korištenu standardnu terapiju, demografske karakteristike i karakteristike bolesti. Pad antigena specifičnog za prostatu (PSA) od 50% do 80% (povećanje PSA je obično povezano s rastom tumora) je bio znatno češće zabiljezen unutar grupe 177Lu-PSMA-617.

Ovi ohrabrujući rezultati doveli su Novartis do pokretanja novih ispitivanja faze III kod bolesnika, koji još nisu primeli hemoterapiju, kao i u još ranijoj fazi kad se kombinira 177Lu-PSMA-617 s hormonalnom terapijom.

Odgovori