Loading…
  • Therapie der Zukunft: we fight your cancer
  • Terapija budućnosti: borimo se protiv Vašeg raka

177Lu-PSMA pre hemoterapije

177Lu-PSMA pre hemoterapije

Od završetka kliničkog ispitivanja VISION koje je pokazalo da je 177Lu-PSMA efikasna terapija za metastatski kracinom prostate, otvorilo se sledeće pitanje – deluje li ova terapija još bolje ako se primenena ranije u toku bolesti? Važna studija pokazala je sada da ako se 177Lu-PSMA primenjuje prije hemoterapije zaista je efikasnije.

Meta-analiza je napravlena kako bi se procenio uticaj prethodne hemoterapije taksanom na odgovor i preživljenje pacijenata s mCRPC-om nakon radioligandne terapije 177Lu-PSMA. Objedinila je 13 studija, koje su uključivale 2.068 pacijenata. Rezultati su:

  • Pacijenti koji prethodno nisu primali taksane imali su 1,82 puta veću šansu za biohemijski odgovor, ili 1,8 puta veću šansu da im se PSA neće povećati.
  • Status prethodnog liječenja taksanima bio je prediktor i značajno boljeg preživljenja bez progresije (preko 40%) tako i ukupnog preživljenja (preko 46%).

Drugo kliničko ispitivanje koje je u toku razmatra delotvornost radioligandne terapije 177Lu-PSMA paralelno s anti-hormonalnom terapijom deprivacije androgena. Rezultati se očekuju u Q3 2024.