Loading…
  • Therapie der Zukunft: we fight your cancer
  • Terapija budućnosti: borimo se protiv Vašeg raka

Transformisanje rasporeda lečenja: 177Lu-PSMA u ranim fazama prije konvencionalnih terapija

Radioligandna terapija (RLT) koja koristi 177Lu-PSMA dobila je početno odobrenje u SAD kao krajnji način kada su iscrpljene sve druge mogućnosti lečenja. Međutim, dosta tekućih ispitivanja istražuje potencijal za primenu ove terapije ranije u toku bolesti zbog njene dokazane bezbednosti, efikasnosti i relativno niske incidence nuspojava. U stvari, radioligandna terapija je zaista bezbedna. Nedavna studija je pokazala da se čak 6 tretmana veoma dobro tolerišu, što ovu terapiju čini održivom opcijom kao ponavljajucu terapiju u slučaju recidiva.

Dok su mnoge od ovih studija još uvek u toku, privremeni nalazi sugerišu da ova terapija pokazuje značajnu efikasnost u ranijim stadijumima bolesti. Ne samo da produžava preživljavanje bez progresije bolesti u poređenju sa konvencionalnim standardnim terapijama kao što su antihormonska terapija ili hemoterapija, već ih i nadmašuje u smislu očuvanja i poboljšanja kvaliteta života pacijenata.

Evo sažetog pregleda ključnih studija zajedno sa zbirovima privremenih rezultata i dodatnim izvorima za više informacija:

ENZA-P Studija

ENZA-P studija istražuje ranu primenu 177Lu-PSMA u kombinaciji sa terapijom inhibiciji signalizacije putem androgenih receptora (Enzalutamid). Nalazi faze II pokazuju snažnu anti-kancerogenu aktivnost, postižući značajno bolje rezultate na svim primarnim krajnjim tačkama u poređenju sa samo Enzalutamidom:

  Enzalutamid + 177Lu-PSMA Enzalutamid
Preživljavanje bez progresije PSA 13 meseci 7.8 meseci
Preživljavanje bez radiografske progresije 16 meseci 12 meseci
Smanjenje PSA >50% 93% 68%
Smanjenje PSA >90% 78% 37%

Štaviše, uočljiva je sinergija između Enzalutamida i 177Lu-PSMA, jer Enzalutamide indukuje povećanje PSMA, posebno u ćelijama raka otpornim na PSMA, čime se pospešuje efikasnost radioligandne terapije PSMA. Adaptivno doziranje na osnovu vanrednih skena PSMA PET/CT u toku ovog istraživanja imalo je za cilj da se nepotrebno zračenje i toksičnost svedu na minimum bez ugrožavanja efikasnosti i daje obećavajuće rezultate.

PSMAfore Studija

PSMAfore studija je procenjivala primenu 177Lu-PSMA kod pacijenata pre hemoterapije taksanima. RLT je više nego udvostručio medijanu preživljavanja bez radiografske progresije u poređenju sa terapijom deprivacije androgena (ADT), sa 5,6 na 12 meseci. Takođe je pokazala poboljšanja na drugim klinički značajnim krajnjim tačkama, uključujući nivo PSA i kvalitet života. Rezultati su predstavljeni na godišnjem sastanku ESMO 2023.

LuTectomy Studija

Studija LuTectomy ispituje primenu 177Lu-PSMA kao neoadjuvantnog tretmana pre radikalne prostatektomije. Za razliku od spoljašnjeg zračenja, ciljano zračenje nije rezultiralo fibrozom, čime je izbegnuta bilo kakva dodatna hirurška komplikacija. Prvi rezultati pokazuju medijanu smanjenje PSA od 49%, a 45% pacijenata postiže smanjenje PSA >50%. Studija je u toku.

 

U toku su još nekoliko obećavajućih ispitivanja, kao što su PSMAddition i PSMA DC (odložena kastracija), čiji je cilj da se istraži primena 177Lu-PSMA za rak prostate osetljivog na hormone i pre anti-hormonalne terapije nakon radikalne prostatektomije. Budite u toku sa predstojećim najavama i zapratite nas na Instagram-u i Facebook-u.

 

Bibliografija:

Video "Bringing Lutetium PSMA Earlier":

Video “LuTectomy Study Shows Promise: Targeted Radiation Safe Before Prostate Cancer Surgery - Michael Hofman & Renu Eapen

ENZA-p trial protocol: a randomized phase II trial using prostate-specific membrane antigen as a therapeutic target and prognostic indicator in men with metastatic castration-resistant prostate cancer treated with enzalutamide

Safety and Efficacy of Extended Therapy with [ 177Lu]Lu-PSMA: A German Multicenter Study

ESMO 2023: PSMAfore Phase 3 Trial of [177Lu]Lu-PSMA-617 in Taxane-Naive Patients with Metastatic Castration Resistant Prostate Cancer

Administering [177Lu]Lu-PSMA-617 Prior to Radical Prostatectomy in Men with High-risk Localised Prostate Cancer (LuTectomy): A Single-centre, Single-arm, Phase 1/2 Study

PSMAddition: A phase 3 trial to compare treatment with 177Lu-PSMA-617 plus standard of care (SOC) versus SOC alone in patients with metastatic hormone-sensitive prostate cancer

An Open-label Study Comparing Lutetium (177Lu) Vipivotide Tetraxetan Versus Observation in PSMA Positive OMPC. (PSMA-DC)