Loading…
  • Therapie der Zukunft: we fight your cancer
  • Terapija budućnosti: borimo se protiv Vašeg raka

Ciljana teranostika FAPi za lečenje radiojod-refraktornog diferenciranog raka štitaste žlezde

Ciljana teranostika FAPi za lečenje radiojod-refraktornog diferenciranog raka štitaste žlezde (RR-DTC)

Kliničko ispitivanje terapije lutecijom-177 na osnovu FAPi All India Institute of Medical Sciences u Nju Delhiju je provedeno u cilju istraživanja terapijske efikasnosti i bezbednosti 177Lu-DOTAGA.(SA.FAPi)2 kod pacijenata sa radiojod-refraktornim diferenciranim karcinomom štitaste žlezde. Odobrano je 15 prethodno intenzivno lečenih (min. 2 linije prethodnog lečenja lenvatinibom i/ili sorafenibom) pacijenata sa progresijom bolesti na osnovu FAPI PET/CT snimanja. U proseku su provedene 3 tretmana od 2 GBq u intervalu od 8 nedelja.

Rezultati su prilično obećavajući. Nivo tireoglobulina Tg je pao u svim pacijentima. Delimičan odgovor je dokumentovan kod 4 pacijenta, a progresija je zaustavljena kod 3. Kod svih pacijenata je registrovano ublažavanje bolova, što je dovelo do smanjenja potrebne doze analgetika.

Nisu zabeležene ozbiljne nuspojave. Debelo crevo je demonstriralo najvišu nepoželjnu akumulaciju. Iako ne postoje dokazi da masna ishrana i laksativi ubrzavaju ispiranje preparata, naučnici su ih ipak uključili u tretman.

Uprkos malom uzorku, istraživanje je pokazalo efikasnost i bezbednost tretmana, kao i vreme zadržavanja u tumoru do 6 dana, što je neophodno da bi beta-emiter izazvao željeni efekat. Kumulativne doze koje su se davale, bile su relativno niske i mogu se povećati u skladu sa maksimalnom bezbednom dozom radijacije za debelo crevo (kao najizloženijemu organu radiaciji).

Naučni rad u celosti možete pročitati ovde.

Kontekst

Otkriveno je da mikro-okruženje tumora fizički podržava ćelije raka i promoviše njegov rast. Prisustvo u mikro-okruženju tumora specifičnih fibroblasta povezanih sa rakom (CAF) je česta pojava među čvrstim tumorima. CAF-ovi se izdvajaju po nenormalno visokom sadržaju fibroblastova specifičnih za rak (FAP). Uništavanje CAF-a sa FAP inhibitorima (FAPi) vezanima sa radio-farmaceutskim preparatima ima za cilj da uništi mikro-okruženje tumora i da omete njegovu održivu i štitnu funkciju, te time izloži ćelije raka silama sopstvenog imunog sistema, kao i raznim terapijama.

FAPi molekuli vezani sa Galijumom-68 se uspešno koriste u svrhe molekularnog snimanja. Problem kod kreiranja molekula za terapijske svrhe (koje treba povezati sa beta- ili alfa-emiterima) je vezan za njihovo brzo ispiranje iz tumora, što ograničava terapijsku efikasnost emitera. Sa razvojem dimera DOTAGA.(SA.FAPi)2, Univerzitet Majnca je uspeo da napravi ključni proriv u rešenju ovog problema.

Više o FAPi možete pročitati ovde.