Loading…
  • Therapie der Zukunft: we fight your cancer
  • Terapija budućnosti: borimo se protiv Vašeg raka

“Ova terapija mi je vratila život.”

Istorija uspeha nakon 3 sesije radioligandne terapije PSMA sa 1x aktinijom-225 i 2x lutecijom-177

Šonu Keniju je prvi put dijagnostikovan karcinom prostate u decembru 2020. godine, kada je upravo napunio 51 godinu. Pre nego što je došao u našu kliniku, prošao je više terapija, uključujući 6 puta docetaksel, antihormonsku terapiju, imunoterapiju i krioterapiju. Odlučio je da zaustavi ADT zbog nuspojava, ali je morao ponovo da počne antihormonsku terapiju Firmagonom i Apalutamidom sredinom 2023. Rak je i dalje napredovao sa sve većim zahvatanjem kostiju. Uprkos odgovoru na nivou PSA, bol i ekspresija PSMA su i dalje postojali. Dobio je morfijum za ublažavanje bolova. Levi kuk mu je bio toliko oštećen da je morao da bude zamenjen. Nakon 3 godine napred-nazad, Šon se odlučio za ciljanu radioligandnu terapiju PSMA (RLT) i doživeo je izuzetnu remisiju nakon samo jednog kursa od 3 tretmana. Zbog teške infiltracije kostiju, preporučili smo da se prva sesija uradi sa aktinijom-225, a dve preostale - sa lutecijom-177. Procenite sami.

PRE

PSMA PET/CT decembar 2023.

PSA 2 ng/ml nakon reindukcionog antihormonskog i ARPI tretmana. St.p. zamena zgloba kuka s leve strane prethodno. I dalje visoka ekspresija PSMA kod koštanih metastaza i bol uz morfinsku terapiju.

POSLE

PSMA PET/CT april 2024.

Nakon 3 tretmana radioligandne terapije sa 1x 225Ac-PSMA i 2x 177Lu-PSMA od decembra 2023. do marta 2024. godine.

PSA 0,18 ng/ml. Minimalna preostala aktivnost u poznatim žarištima u kostiju, verovatno apoptotske ćelije. AF se smanjila sa 570U/l na 180U/l (norma <150).

Šon je osetio olakšanje bola 10 dana nakon prvog tretmana RLT sa aktinijom-225 PSMA i uspeo je da prestane sa upotrebom morfinskih lekova. Vrednosti hemoglobina i bubrega su normalizovane nakon 2. RLT tretmana sa lutecijom-177 PSMA. Jedini nuspojavi koji je doživeo bili su kratkotrajna blaga mučnina i blagi umor nakon tretmana. U vreme kontrolnog PSMA PET/CT, ovi simptomi su već nestali. Šon izveštava o opštem blagostanju i povratku snage.

Evo priče u njegovim rečima:

„Moja historija započne u decembru 2020. godine kada su mi rekli da imam uznapredovali karcinom prostate, koji se proširio na limfni sistem. Rak je otkriven rutinskim krvnim testom kada sam napunio 50 godina i kada su mi uključili marker PSA. U to vreme nisam imao nikakve očigledne simptome i u stvari sam još uvek trčao milju za 7 minuta i bio sam veoma aktivan.

U januaru 2021. godine stavljen sam na hormonsku terapiju nakon što sam se vratio iz bolnice Royal Marsden u Velikoj Britaniji gde sam uradio PSMA sken (nisam mogao da uradim sken u Irskoj devet meseci). Kasnije u 2021. godini započeo sam kurs hemoterapije od 6x Docetaksel i zatim 4 nedelje radioterapije. Početkom 2022. godine prestao sam sa hormonskom terapijom zbog nuspojava (moj PSA je pao na veoma nisku vrednost). Vratio sam svoj život jer sam povratio energiju, a umor mi je bio mnogo manji.

Zatim, početkom 2023. godine, PSA je počeo polako da raste ponovo, pa smo razmotrili putovanje u SAD kako bisam prošao imunoterapiju i krioterapiju u klinici. Dok sam čekao da me prime u tu kliniku, dobio sam povremeni bol u levoj nozi, o čemu sam obavestio svog onkologa tokom ambulantne posete. Nakon hitnih rendgenskih snimaka noge, rečeno mi je da imam pretnju preloma butne kosti i da mi je potrebna hitna zamena kuka (takođe mi je obolela karlična kost). Kuk mi je bio zamenjen dva dana kasnije, i kada sam ponovo bio dovoljno jak, otputovao sam u Ameriku da se podvrgnem ovoj proceduri u nadi da će me ponovo dovesti u remisiju. Nažalost, ova terapija nije uspela, i u roku od mesec dana od povratka kući bol u nozi je bio nepodnošljiv zbog metastaza u karličnom području. Ponovo su me vratili na hormonsku terapiju i rečeno mi je da ću takođe primati ponovo radioterapiju.

Moja dobra supruga Brid kontaktirala je američku kliniku tražeći da vidi da li postoje druge opcije. Tada sam upućen Prof. Hartenbachu i ostalo je, kako se kaže, istorija. Sada sam prekinuo svi lekovi protiv bolova i sa nadom da ću uskoro prestati sa obe hormonske terapije. Nakon toga ostaje aktivni nadzor i puno nade, ali svakako, ova terapija mi je vratila život.

Hvala Vam, Profesore Hartenbah i tim."