Loading…
  • Therapie der Zukunft: we fight your cancer
  • Terapija budućnosti: borimo se protiv Vašeg raka

Evropsko udruženje urologa (EAU) ažurira svoje smernice za rak prostate

Evropsko udruženje urologa (EAU) ažurira svoje smernice za lečenje raka prostate

Nakon završetka istraživanja VISION, urološka udruženja počinju postepeno prilagođavati svoje smernice za rak prostate, kako u dijagnostici, tako i u lečenju. Evropsko udruženje urologa EAU sada preporučuje:

  • PSMA PET/CT (s galijem-68 ili fluorom-18) kao dijagnostičku metodu precizniju od CT-a i scintigrafija kostiju za stepenovanje visokorizičnog raka prostate (PSA > 20 ng/mL, ili GS > 7, ili klinički palpabilni tumor u oba režnja (cT2c)), i
  • 177Lu-PSMA kao terapija izbora za prethodno lečene (ADT) bolesnice s metastatskim karcinomom otpornim na kastraciju (mCRPC) s jednom ili više metastatskih lezija, visoko izraženim PSMA na dijagnostičkom radioaktivno obilježenom PSMA PET/CT.

https://uroweb.org/guidelines/prostate-cancer/summary-of-changes

Oba preporučena postupka dostupna su u našoj klinici. Zakažite svoj termin sada.