Loading…
  • Therapie der Zukunft: we fight your cancer

درمان متاستاز استخوان به وسیله دی کلرید رادیوم

درمان متاستاز استخوان به وسیله دی کلرید رادیوم

  دی کلرید رادیوم 223(Xofigo®) 

برخی تومورها باعث فعال شدن است واوستئوبلاست ها (یا همان سلول های سازنده استخوان از طریق متاستاز) می‌شوند. به همین خاطر با آنها متاستاز استئوبلاستیک استخوان نیز گفته می‌شود. در این ضایعه زیر لایه ها و بسترهای مورد نیاز شبکه استخوانی مانند یونهای کلسیم به صورت انتخابی روی هم انباشته می شوند 

یون های رادیواکتیو رادیوم کهاز نظر شیمیایی به یون کلسیم شباهت بسیاری دارند می‌توانند به جای یونهای کلسیم در شبکه های استخوانی مصنوعی جایگزین شوند. بدین وسیله در محل استخوان‌سازی که اطراف متاستاز استخوان صورت می‌گیرد یونهای رادیوم مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 

اثرات مثبت 

هسته رادیوم ۲۲۳ (223Ra)  پرتو آلفا ساطع می‌کند که بسیار قوی بوده و دارای برد بسیار کوتاهی (در حد قطر یک سلول) می باشد بنابراین تمام قوای تخریبی خود را تنها در نقطه فعالیت خود انتشار داده و در نتیجه چرخه معیوب متاستاز استخوان( تولید و بازسازی استخوان ) را مختل نموده و درمانی بسیار موثر را میسر می سازد. رادیوتراپی Xofigo®  که دارای مجوز مارکتینگ نیز میباشد، در درمان‌های آینده نگر به طور قابل ملاحظه‌ای روند پیشرفت سرطان پروستات را به وسیله اخته کردن متاستازهای پروستات به تاخیر می‌اندازد. 

اثرات جانبی محتمل 

با توجه به مجوز بازاریابی صادر شده برای این روش و همچنین آزمایشات علمی بسیار اساسی انجام شده، تاکنون آثار جانبی بسیار اندکی در درمان به این روش مشاهده شده است. قبل از به کارگیری درمان به وسیله رادیوم ۲۲۳ پیش شرط های خاصی باید در نظر گرفته شود. به ویژه دیگر درمان هایی که به صورت همزمان صورت می‌پذیرد و یا مثلا تعداد سلولهای خونی فرد بیمار درعین درمان بسیار حائز اهمیت می‌باشند. 

برنامه درمانی

اینکه این روش درمانی مناسب شما می باشد مستلزم انجام برخی آزمایشات و بررسی ها به صورت کاملاً انحصاری می باشد. برای مشاوره و دریافت برنامه اختصاصی خود لطفاً مستقیما با ما تماس حاصل فرمایید. همچنین شما میتوانید جهت دریافت اطلاعات بیشتر به قسمت publications  این وب سایت مراجعه نموده و یا کاتالوگ  محصولات را مطالعه نمایید.